nov

2

Herinneringsbijeenkomst Afscheidshuis Yarden & de Ridder

Herdenking

In het Afscheidshuis staan we op stil bij de overledenen van het afgelopen jaar. Wij organiseren die vrijdag een herinneringsavond. Een bijzondere gelegenheid om stil te staan bij het afscheid dat u nam van uw dierbaren. Op deze avond openen we de deuren van het Afscheidshuis om te luisteren naar muziek, een boodschap te plaatsen op de troostboom of om gewoon even stil te zijn. De avond is gratis toegankelijk. Ook als u geen klant bent bij Yarden, bent u van harte welkom.


  • Zaal open vanaf 19.00 uur
  • Aanvang activiteit 19.00 uur
  • Einde activiteit 21.00 uur

Afscheidshuis Yarden & de Ridder, Randstad 2108, 1314 BL Almere

Gratis toegang


Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. De traditie stamt, voor zover bekend, uit een klooster uit het Frankische Rijk, waar in 998 bepaald werd dat alle kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk. Het wordt gevierd op 2 november. In veel parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen.

Inmiddels is Allerzielen een dag voor iedereen die afscheid heeft genomen van een dierbare. Niet alleen de rooms-katholieke gelovigen vieren deze dag. Ook andere gelovigen, maar ook mensen zonder geloof gedenken op deze dag een keer extra hun dierbare waarvan afscheid is genomen.

Geef u heimwee een glimlach

U bent welkom op vrijdag 2 november in het Afscheidshuis (Yarden & de Ridder Uitvaartzorg) Randstad 21-08 in Almere-Stad om stil te staan bij het afscheid dat u nam van uw dierbaren. Wij openen dan onze deuren tussen 19.00 uur en 21.00 uur. U bent van harte welkom.