"We willen samen


de uitvaartbranche duurzamer maken"

"We willen samen


de uitvaartbranche duurzamer maken"

Stichting Duurzaam Afscheid

Door betekenisvol te ondernemen willen we ons steentje bijdragen aan een menselijke, duurzame en betere samenleving. Dat betekent dat wij werken aan vermindering van CO2-uitstoot in onze crematoria tot het aanbieden van duurzame uitvaartmethoden.

Samen met coöperatie DELA hebben we onze krachten gebundeld in de Stichting Duurzaam Afscheid. De Stichting bevordert nieuwe vormen van lijkbezorging die geen belasting voor het milieu veroorzaken. Daarnaast wil zij de huidige vormen van lijkbezorging duurzamer maken. Tenslotte is het nodig dat de uitvaartbranche zich bewust is van de noodzaak van duurzamere producten en diensten. Hierbij is het belangrijk om kennis uit te wisselen en innovaties op het gebied van duurzame uitvaarten nog meer te stimuleren. Uiteindelijk willen we consumenten inspireren met duurzame mogelijkheden rondom de uitvaart.

Het verduurzamen van uitvaarten zal sneller gaan door samen te werken. Nieuwe technologieën kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Voorbeelden daarvan zijn de opkomst van nieuwe communicatiemiddelen (virtual reality) waardoor minder mensen vervoer nodig hebben om een uitvaart bij te wonen, het gebruik van lokale, snel hernieuwbare materialen of alternatieve productievormen (zoals 3D printen) om uitvaartproducten op een duurzamere wijze te produceren.

Innovatie

Om duurzame uitvaarten mogelijk te maken, is het nodig dat de branche innoveert. Daarom starten we samen met DELA en Stichting GreenLeave met de Final Footprint Challenge. Hierin dagen we iedereen uit om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen die uiteindelijk duurzame uitvaarten mogelijk maken. Duurzame ideeën helpen we zo een stap verder om uiteindelijk de uitvaartbranche te verduurzamen.

De Final Footprint Challenge wil een broedplaats zijn voor duurzame oplossingen voor de uitvaart. Ondernemers binnen en buiten de branche, studenten, experts en andere geïnteresseerden kunnen hun oplossingen voor een duurzame uitvaart delen. Zowel ideeën in de beginfase als verder uitgewerkte plannen krijgen een kans. Ook ondernemers die al een tijdje bezig zijn kunnen meedoen. De challenge biedt deelnemers ook de mogelijkheid om samen te werken en hun krachten te bundelen.

Het doel is om de meest duurzame vorm van lijkbezorging te ontwikkelen en uiteindelijk het meest duurzame crematorium van Nederland te bouwen.

Final Footprint Challenge


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Klantverslag Yarden met herinneringen

Yarden klantverslag

Een goed afscheid helpt je verder. Dat is onze belofte aan u. Maar maken wij deze belofte ook waar? In dit klantverslag blikken we terug. Wat ging goed? Wat hadden we beter moeten doen? Wat is onze toegevoegde waarde?

Lees meer