64 vragen over mijn uitvaart

Praten over de dood en het afscheid… Gemakkelijk is het niet. Belangrijk is het wel. Als nabestaanden op de hoogte zijn van uw uitvaartwensen, kunnen ze op een betekenisvolle manier afscheid nemen. Dat helpt bij het rouwproces. Veel mensen weten dit wel, maar hebben toch moeite om hun uitvaartwensen in kaart te brengen. Waar begin je? Ter inspiratie zetten wij 64 mogelijke vragen over uw uitvaart op een rij. Hoe wilt ú uw uitvaart geregeld hebben?

  Heeft u al eens concreet en gedetailleerd nagedacht over uw uitvaart? En zijn uw naasten op de hoogte van uw uitvaartwensen? U kunt uw uitvaartwensen vastleggen en bespreken met uw dierbaren. Zo weten zij hoe u het afscheid graag ziet en wat u misschien absoluut niet wilt. Dee 64 vragen over uw uitvaart zetten u alvast aan het denken:

  1. Heb ik eigenlijk wel eens écht goed nagedacht over mijn uitvaartwensen en hierover gesproken met mijn naasten?

  2. Heb ik zelf ideeën over (onderdelen) van mijn uitvaart of wil ik liever dan mijn nabestaanden (alles) beslissen over mijn uitvaart. Wat wil ik wel of in ieder geval niet?

  3. Wil ik begraven of gecremeerd worden?

  4. Heb ik een voorkeur voor een crematorium of begraafplaats?
  5. Wil ik een nieuw graf? Of wil ik een bijzetting in een bestaand/gereserveerd graf?

  6. Wil ik mijn laatste verzorging graag door de medewerkers van het uitvaartzorgbedrijf laten uitvoeren, door mijn naasten (ondersteund door de medewerkers van het uitvaartzorgbedrijf) of maakt dat me niets uit?

  7. Wil ik een lichte vorm van balseming (thanatopraxie) ondergaan?

  8. Wil ik een verzorging op basis van mijn religie/cultuur?

  9. Wil ik thuis opgebaard worden of in een uitvaartcentrum?

  10. Wil ik een opbaring met een gesloten of open kist? Of een opbaring op een bed of opbaarplank?

  11. Wil ik graag dan mijn naasten erbij zijn wanneer ik overgebracht wordt van het adres van overlijden naar het adres van opbaring, of laat ik dat aan hen over?

  12. Mag iedereen, of alleen mijn familie mij bezoeken na mijn overlijden? Of wil ik geen bezoek?

  13. Weet ik wie ik bij mijn uitvaart aanwezig wil hebben? Alleen familie, een beperkte groep mensen of alle belangstellenden?

  14. Wil ik rouwdrukwerk en heb ik daar zelf ideeën over?

  15. Wil ik gedachteniskaartjes of bidprentjes en heb ik daar ideeën over?

  16. Wil ik dankbetuigingen laten versturen en heb ik daar ideeën over?

  17. Wil ik een advertentie in de krant?

  18. Wil ik in een kist begraven worden of anders? En weet ik wat er mag?

  19. Heb ik wensen met betrekking tot de vorm, de kleur, het materiaal, het beslag en de bekleding van de kist?

  20. Wil ik dat mijn kist versierd is met bloemen en welke bloemen (en in welke vorm) heb ik dan bij voorkeur?

  21. Wil ik dat er een religieuze uiting op de kist komt? Zo ja, welke?

  22. Wil ik graag bloemen bij mijn uitvaart? En heb ik voorkeur voor de soort en de kleur van de bloemen?

  23. Wil ik dat naasten/belangstellenden bij het afscheid een bloem op mijn kist leggen? En zo ja, welke bloem dan?

  24. Hoe wil ik bij de uitvaart worden vervoerd? In een standaard auto of op een andere manier?

  25. Wil ik ook volgauto's?

  26. Wil ik misschien ook langs een bepaalde route gereden worden?

  27. Wil ik een condoleanceregister? En in welke vorm?

  28. Wil ik een digitale gedenkplek?

  29. In welke stijl wil ik de uitvaart? Heb ik daar zelf ideeën over?

  30. Wil ik dat de mensen die op mijn uitvaart komen bepaalde kleding dragen?

  31. Wil ik een religieuze uitvaart?

  32. Heb ik dan een voorkeur voor de locatie en de religieuze begeleider?

  33. Wil ik een avondwake?

  34. Wil ik ook sprekers tijdens mijn uitvaart? En wie zou ik dan graag als spreker willen?

  35. Wil ik ook muziek tijdens mijn uitvaart en van welke muziek houd ik?

  36. Wil ik graag dat er een geluidsopname of filmopname wordt gemaakt van de uitvaart?

   Het digitaal herinneringsboek geeft nabestaanden de mogelijkheid de plechtigheid later nog eens te beluisteren en terug te kijken
  37. Wil ik bij een crematie dat mijn kist na de plechtigheid langzaam uit beeld verdwijnt in het bijzijn van nabestaanden en/of belangstellenden?

  38. Wil ik bij mijn crematie dat de familie als laatste de aula verlaat?

  39. Wil ik bij mijn crematie dat de aanwezigen bij het verlaten van de aula als laatste groet langs de kist mogen lopen?

  40. Wil ik dat mijn naasten (indien mogelijk) aanwezig zijn bij de invoer in de crematieoven?

  41. Wil ik na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren?

  42. Wil ik bij een begrafenis dat mijn kist op een rijdende baar naar het graf wordt gereden?

  43. Wil ik dat mijn kist wordt gedragen of geschouderd?

  44. Door wie wil ik mijn kist laten dragen: professionele dragers, familie of vrienden?

  45. Wil ik sprekers bij het graf?

  46. Wil ik muziek bij het graf? En welke muziek dan?

  47. Wil ik dat mijn kist langzaam het graf in daalt of dat deze bovenop het graf blijft staan?

  48. Wil ik dat de familie als laatste mijn graf verlaat?

  49. Wil ik dat de aanwezigen als laatste groet langs het graf lopen bij het verlaten van de begraafplaats?

  50. Wil ik dat (indien mogelijk) mijn naasten aanwezig zijn bij het dalen van mijn kist in het graf?

  51. Wil ik als eerbetoon langs het graf strooibloemen of een schepje zand of misschien iets anders?

  52. Wat wil ik qua eten en drinken na de plechtigheid, wat kan er en waar wil ik dat dit plaats vindt?

  53. Wil ik na mijn crematie mijn as laten bijzetten of laten verstrooien?

  54. Waar wil ik mijn as laten bijzetten en welke mogelijkheden zijn er allemaal?

  55. Als ik mijn as wordt verstrooid, wil ik dat dan in aanwezigheid van mijn naasten of niet?

  56. Hoe wil ik mijn as laten verstrooien en weet ik welke mogelijkheden er allemaal zijn?

  57. Wil ik ook een tastbare herinnering (nagedachtenisvorm) wanneer ik gecremeerd wordt?

  58. Wil ik na mijn begrafenis een gedenksteen op mijn graf en heb ik wensen over wat er op de steen komt te staan?

  59. Wil ik beplanting op mijn graf en heb ik daar zelf ideeën over?

  60. Wil ik mijn uitvaart laten verzorgen door Yarden Uitvaartzorg of het (grotendeels) zelf regelen?

  61. Heb ik al mijn ideeën ook vastgelegd op de een of andere manier?

  62. Wil ik weten wat mijn uitvaart(wensen) gaat kosten?

  63. Ben ik voldoende verzekerd om mijn uitvaart(wensen) te bekostigen?

  64. Wil ik misschien eens over al deze zaken praten met een vrijwilliger, een uitvaartconsulent van Yarden?

  Cookies