In de campagnefilm voor Yarden praat Ali B met iemand, maar met wie eigenlijk?

Kijkje achter schermen met Ali B

Bij de campagnefilm van Yarden spreek ik over het overlijden en afscheid van mijn vader. Je stelt je dan heel kwetsbaar op. Daarom geef ik in deze blog een kijkje achter de schermen hoe deze campagne gemaakt is. Je ziet mij namelijk praten, maar je ziet niet tegen wie ik praat.

En dat is best wel bijzonder hoe dat gegaan is. De tekst die ik vertel, is namelijk niet vooraf geschreven. Ik ben in gesprek met een meisje op de set. Ze assisteerde bij de productie en werd er best een beetje door overvallen. Ik vroeg aan dat meisje dat verder helemaal nergens van wist of ik met haar mijn verhaal mocht delen.

Kwetsbaar opstellen

Dat was een bijzondere ervaring. Je stelt je namelijk heel kwetsbaar op. Dat meisje vond het best moeilijk om erover te praten. Ze had een bekende verloren en voelde er zich heel ongemakkelijk bij om hierover met mij te praten. Ik vertelde mijn verhaal aan haar en dat schiep een band.

Dat is echt heel mooi om zo mee te maken. We waren zo samen op die set in gesprek. Bij de opnames stonden er zo 15 mensen omheen, maar het was heel bijzonder. Niemand was er om ons heen, voor ons gevoel. We vergaten al die mensen om ons heen en waren in gesprek met elkaar. Daardoor was het mogelijk om zo puur te praten over de dood. Zo deelden we elkaars ervaringen.

Deel je ervaringen

Met de campagne wil ik samen met Yarden oproepen om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Net als ik gedaan heb bij dat meisje. We kenden elkaar helemaal niet, maar we hebben nu wel voor altijd een band samen.

En dat hoop ik ook te bereiken met deze campagne. Ik stel me heel kwetsbaar op. Kwetsbaarheid verbindt. Ik merkte bij dat meisje dat ze wat had aan mijn verhaal. Mijn boodschap is ook: deel die ervaringen met elkaar. Je hebt dan niet het gevoel dat je alleen bent. Je herkent je juist in het verhaal van de ander.

Het voor je zien

Ik heb meteen na het overlijden van mijn vader er met anderen over gepraat. Erover praten helpt ontzettend goed. Alles is zo onoverzichtelijk en het is verschrikkelijk moeilijk om zo vlak na het overlijden alle gedachten en gevoelens duidelijk te hebben. Juist door erover te praten krijg je inzicht en kun je voor jezelf beter bepalen hoe je het verlies kunt verwerken.

Natuurlijk kun je er ook een liedje over schrijven. Dat heb ik ook gedaan. Het idee is hetzelfde: je ziet je gedachten en gevoelens duidelijk voor je. Dat heb ik ook weer ervaren bij het met maken van de campagnefilm voor Yarden. Hoe fijn het is om je verhaal te vertellen aan iemand anders.

Ali B is rapper. In de campagnefilm voor Yarden vertelt Ali B zijn persoonlijk verhaal over het afscheid van zijn vader.

2 Reacties

 1. Aleida Høm   13.41, 16 mei 2017

  Waarom gebruikt Yarden de overpeinzingen van Ali B? Omdat hij in de show bizz zit en met zijn "wijze overpeinzingen " zijn muziekcarriere een zetje wil geven?
  Het leven begint met geboorte.In dat leven hoort een Maatschappij die verantwoordingen moet nemen zoals o.a. het bieden van gezondheidsvoorzieningen,goed onderwijs, terwijl van huis uit een goede opvoeding o.a. dit goede onderwijsmodel moet ondersteunen.
  Is het niet zo dat Ali B. van bovenstaande heeft kunnen profiteren? Hij uit geen woord over hoe zijn moeder er alleen voor stond, moest opvoeden zonder de echo van een goede vader op het thuisfront, omdat die 34 j geleden hun gezin de rug toekeerde en vrolijk elders met een nieuwe vrouw een tweede gezin stichtte.

  Mijn moeder werd weduwe op haar 23ste omdat haar huwelijk ruw verstoord werd door de oorlog in het voormalige Indie. Mijn vader gaf haar morele steun door haar brieven te sturen vanuit het interneringskamp . Legio zorgen had hij om ons, getuige de in onze familie bewaard doosje,ons na de oorlog gezonden door het
  Roode Kruis, waarin hij zijn dagelijks leven op bierviltjes had neergeschreven, w.o.
  brieven aan onze moeder.
  Ook ik kan meer dan 34 j terugkijken maar dan zie ik een mooie trotse vrouw die
  nooit haar hand ophield maar de haar opgelegde situatie onder ogen zag. Wij zijn alle drie uitstekend terecht gekomen, vooral door de juiste moraal die het leven nu eenmaal oplegt, met ons meedragend. En dit gaat verder in de nu derde generatie.
  Dank zij haar. Ali B. Is trots dat hij in 4 dagen 34 jaar heeft ingehaald met zijn overspelige vader,maar waar blijft de ode aan zijn moeder???
  In mijn ogen het geijkte liedje van een verwend jochie uit de showbizz die ons zijn
  levensopvattingen wil voorhouden en Yarden doet daar aan mee.
  Leve de Reclame.
  Aleida Høm  modet neden die na de geboorte moet zorgen voor gezondheidsvoorzieningen, schoolopleiding, gevind door begeleiding van thuis,

 2. Fred   13.50, 17 mei 2017

  Beste mevrouw Høm,

  Dank dat u uw verhaal met ons deelt. Uw verhaal is aangrijpend en wij kunnen ons goed voorstellen dat u trots bent op het feit dat u veel aan uw vader en moeder te danken heeft. Helaas overkomt dit vele andere mensen; familiebanden die worden verscheurd door oorlog en geweld. Gelukkig kunnen mooie en goede herinneringen vaak een hele grote troost bieden, zoals ook in uw geval. De moraal van u en uw familie en de verantwoordelijkheden die uw ouders op zich hebben genomen is iets om trots op te zijn en waar menigeen een voorbeeld aan kan nemen.

  Het verhaal van Ali B. over het gemis van zijn vader is een deel uit zijn leven wat voor hem een ingrijpende betekenis heeft gehad. Wij hebben Ali B helemaal vrijgelaten om zijn verhaal te vertellen. Dat het over zijn vader gaat, is de keus van Ali B. Met zijn verhaal willen wij juist de dood bespreekbaar maken. Uiteraard respecteren wij uw zienswijze.

  Yarden gebruikt overigens niet alleen reclame-uitingen om de dood bespreekbaar te maken. Wij zijn een vereniging en organiseren herinneringsbijeenkomsten, lezingen, muziekvoorstellingen en andere evenementen om mensen te betrekken bij het afscheid.

  Vriendelijke groet,

  Fred

Geef uw reactie

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet doorgegeven aan derde partijen.

Cookies