Verbondenheid

De kleindochter stond op. Zij deelde een kort, krachtig en intens gedicht met alle aanwezigen. De muziek startte direct daarop en met gracieuze bewegingen danste zij op alom bekende en eeuwenoude tonen een laatste groet naar haar overleden oma. Inderdaad, kippenvel en zo prachtig mooi, passend en alleszeggend. ‘Daar sta je dan’, dacht ik bij mezelf, ‘toeschouwer van een wonder aan verbondenheid bij een uitvaart!’

Samenzijn, verbondenheid, verwantschap. Elementen die we als mens nodig hebben. Ze ontstaan vaak al voor de geboorte en duren evenzo vaak tot na overlijden. Hieraan dacht ik tijdens die prachtige dans, maar ook toen 2 broers enkele maanden na elkaar stierven. Tijdens het leven samen goede en slechte tijden gekend. Bijzonder was de verbondenheid na hun beider uitvaart, toen ik ashouders bij de familie thuisbracht. In een passend herdenkingsmonument.

Mensen hebben elkaar keihard nodig

Een ander moment waarbij ik afgelopen week de kracht van verbondenheid ervoer, was een dialoog met als thema zelfmoord en de gevolgen daarvan. Bij het samen erover nadenken en praten, bekroop mij opeens een verdrietig gevoel. Want zelfmoord is een groot maatschappelijk probleem. Gemis aan onderlinge verbinding tussen mensen is een motief. Als mensen hebben wij elkaar keihard nodig en de onzichtbare eenzaamheid bij jong-en-oud die soms onbesproken blijft, kan onomkeerbare gevolgen hebben.

We werden opgeroepen tot onderlinge waakzaamheid en verwijzing naar instanties die luisteren, van hart-tot-hart. Groot respect voor degenen die zo kunnen luisteren, enorm noodzakelijk werk! Ook een opdracht voor ons. In hoeverre let jij op mensen in je omgeving?

Zielsverwantschap

De dialoog stond in schril contrast met de uitvaart van een man en een vrouw, maanden geleden. Een echtpaar dat zo geheel en volledig verbonden met elkaar had geleefd, en waarover door familie met zoveel vreugde en dankbaarheid werd gesproken. Een twee-eenheid die zo diepgaand, krachtig en intens was, dat zonder elkaar leven niet lukte. Men kan dan ook sterven aan een gebroken hart, maanden na verlies en ook na jaren!

Als samenzijn zo noodzakelijk is dat gemis en verlies van de ander niet te dragen valt, zegt de term ‘zielsverwantschap’ alles over zo’n relatie. Mensen met een eigen karakter en lek & gebrek, maar ook voorbeelden hoe krachtig een relatie kan worden. Die band bestaat tijdens leven, doch ook na overlijden van één der partners. Iedereen gaat uiteraard anders om met het gemis en de nieuwe situatie. Toch blijft die bijzondere band met die unieke persoon opgesloten op een speciale plek in je hart.

Is er reden om niet op elkaar te letten?

Lieve mensen, we gaan de zomer tegemoet, vakantie van school, werk, vereniging. Mensen gaan samen weg, echter zijn er ook onder ons die alleen gaan, of die helemaal niet weg kunnen. Is er een reden om niet op elkaar te letten, elkaar geen aandacht te geven of respect te betonen? Je mag je melden, ik luister graag!

Arjen van de Hee is uitvaartverzorger bij Yarden & van de Hee en vertelt over zijn belevenissen in zijn werk.

0 Reacties

Geef uw reactie

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet doorgegeven aan derde partijen.

Cookies