Voorganger gezocht

Als uitvaartverzorger beland ik soms in situaties die onoplosbaar lijken. Het komt dan aan op betrokkenheid en creativiteit. Dat is het mooie van ons beroep. Vorig jaar, vlak voor Kerst, overleed een mevrouw. Haar belangrijkste wens was een kerkelijke uitvaart. Dat bleek echter minder makkelijk dan gedacht.

Moeders wens

Mevrouw was altijd een trouw kerkgemeentelid in Rijswijk geweest. Aanvankelijk was zij iedere week in de kerk in Rijswijk te vinden. Naarmate zij ouder en minder mobiel werd, nam de frequentie van haar kerkbezoek af.

De laatste jaren woonde mevrouw in Hoek van Holland, op de gesloten afdeling ‘de Zeedistel’ van het Bertus Bliekhuis. Zij was dementerend waardoor aansluiting zoeken bij een kerkgemeente in Hoek van Holland uitbleef.

Toen mevrouw vlak voor Kerst kwam te overlijden, was één ding voor haar kinderen een absolute voorwaarde. Moeder had altijd aangegeven een kerkelijke uitvaart te willen. Een wens die haar niet-kerkgaande kinderen uit respect voor hun moeder zeker wilden uitvoeren.

Voorganger gezocht

Maar ja, de kinderen waren zelf niet aangesloten bij een lokale kerkgemeente. En omdat zij zelf geen kerkgangers zijn, kenden zij ook geen voorganger die tijdens de crematieplechtigheid de geestelijke begeleiding op zich zou kunnen nemen. Welke voorganger kon ik benaderen?

Ondanks deze onbeantwoorde vraag reed ik na het regelgesprek vol vertrouwen naar huis om daar contact op te nemen met de kerkgemeente in Rijswijk. De voorganger kende ik van een eerdere uitvaart. Al snel bleek dat zij een weekje vrij was. De contactpersoon van de kerk gaf aan rond te gaan bellen om een andere voorganger te vinden. Na een dag kreeg ik echter een belletje dat haar speurtocht vruchteloos bleek te zijn geweest. In heel Rijswijk was in deze drukke periode geen voorganger te vinden die de uitvaart van mevrouw kon begeleiden.

Te druk

Maar dat bestond toch niet? Mevrouw verdiende een voorganger. Een voorganger zou er komen, een voorganger zou er zijn. Daar waar de kerkgemeente in Rijswijk mij teleurstelde, was nu al mijn hoop op Hoek van Holland gevestigd. Een halve dag later opnieuw teleurstelling. Mevrouw stond niet bij de kerkgemeente in Hoek van Holland ingeschreven. Bovendien waren de voorgangers te druk in verband met Kerst en daarom konden ze er niet voor mevrouw zijn.

Wat nu te doen? Gewapend met een, via de Hoekse kerkgemeente verkregen, lijst van voorgangers zat ik die middag voor Kerst achter mijn computer. Met behulp van deze lijst mailde ik zo’n 20 voorgangers in het gebied van Maassluis, Westland tot aan Midden- Delfland en de in Amsterdam gevestigde organisatie ‘Rent a Priest’. In de mail mijn dringende verzoek tot geestelijke begeleiding bij de uitvaart van mevrouw die 4 dagen later moest plaatsvinden.

Geen kerkelijke uitvaart zonder geestelijke begeleiding

In spanning wachtte ik die middag en avond de reacties af. En wat was het een prachtig kerstcadeau toen een voorganger uit ’s-Gravenzande mij belde en heel resoluut aangaf: "Ik heb het druk, maar een gewenste kerkelijke uitvaart zonder geestelijke begeleiding, dat kan toch niet. Ik zal er zijn, ik ga het doen."

Ik kon haar wel zoenen, maar dat doe je bij een voorganger toch niet!

John Heskes was uitvaartverzorger bij Yarden & John Heskes Uitvaartzorg in Hoek van Holland.

Cookies