Het boek Hart op slot

8 Tips voor bij rouwverwerking kinderen

Als een dierbare sterft, brengt dat de vertrouwde zekerheid en veiligheid van het gezin en de familie aan het wankelen. Iedereen is de kluts kwijt. Maar geef kinderen de kans om betrokken te zijn bij het rouwproces. Laat ze hun vragen stellen en probeer vooral het gesprek met ze aan te gaan.

Het is belangrijk om met kinderen open, eerlijk en onomwonden het gesprek aan te gaan bij een overlijden. Geen enkele vraag is raar, hard of pijnlijk. We geven 8 algemene tips wat u als volwassene kunt doen als kinderen met dood, verlies en rouw te maken krijgen.

1. Gebruik steeds taal op maat van het kind. Hou ook inhoudelijk altijd rekening met de leeftijd van het kind. Maar onderschat kinderen ook niet! Ze kunnen best wel wat aan en vaak is hun fantasie akeliger dan de werkelijkheid.

2. Voordat u iets vertelt, laat het kind zelf aan het woord. Zo weet u wat er in zijn hoofd omgaat, waar het voor vreest of waar het mee worstelt. Ook kunt u daarop inspelen.

3. U hoeft niet alles in 1 keer met het kind te bespreken. Wanneer het kind ergens mee zit of ergens vragen over heeft, kunt u dit samen bespreken. Een boek als Hart op slot, Een wegwijzer voor rouwverwerking bij kinderen kan u hierbij helpen. Als u merkt dat het voor het kind genoeg is geweest, ga dan samen iets anders doen of laat het kind lekker spelen.

4. Het zou kunnen dat u op een vraag geen antwoord kan geven. Wanneer u iets zelf niet weet of niet goed onder woorden kan brengen, zeg dat dan ook rechtuit. U kunt dit boek raadplegen en samen op zoek gaan naar het antwoord of er op een later tijdstip nog op terug komen.

5. Wanneer een dierbare van het kind gestorven is, doet u er goed aan dit aan de ouders van vriendjes of vriendinnetjes te melden. Uw kind vertelt er misschien wel over tegen zijn vrienden. Als zij het dan thuis vertellen, kunnen hun ouders er ook op inspelen.

6. Wees eerlijk naar het kind toe. Maar wees ook eerlijk over je eigen gevoelens. Een kind mag weten dat ook jij verdriet hebt en rouwt. Als jij niet eerlijk bent over jouw gevoelens, waarom zou het kind het dan wel zijn?

7. Alle gevoelens mogen een plaatsje krijgen. Er is geen juist of fout. Laat dit toe, zonder te oordelen.

8. Geef uw kind altijd de boodschap mee: ‘Je bent niet alleen!’. Er zijn andere kinderen die misschien hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld wanneer een papa overlijdt door zelfdoding, denken kinderen wel eens dat zij de enige zijn die zo’n verlies moeten doorstaan. Ze voelen zich vaak het buitenbeentje, want sinds het overlijden zijn zij vaak niet meer ‘Elisa’ of ‘Sander’, maar ‘Elisa/Sander van wie de papa zelfdoding heeft gepleegd’. Wijs hen erop dat zij niet alleen in deze situatie zitten. Laat hen erover met lotgenoten spreken, verhalen van hen lezen (via het internet) enzovoort...

In alle culturen gaat afscheid nemen van iemand die overleden is er anders aan toe. Zelfs binnen 1 cultuur kunnen er al grote verschillen zijn. Er is geen goed of fout, geen juiste en geen verkeerde manier van afscheid nemen. We halen in het boek enkele punten aan die kunnen besproken worden, maar we kunnen nooit volledig dekkend zijn.

Emy Geyskens en Elien Craenhals hebben ervaring in het onderwijs en schreven samen het boek Hart op slot. Dit boek is een wegwijzer voor rouwverwerking bij kinderen. Het bevat een verhaal speciaal voor kinderen en handzame tips over kinderen en de dood. De illustraties zijn van Annelies Vandenbosch.

Wilt u meer weten over kinderen en rouw? Bekijk dan onze pagina Kinderen en rouw.

0 Reacties

Geef uw reactie

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet doorgegeven aan derde partijen.

Cookies