Hoe vertel ik het mijn kind als een dierbare is overleden?

Hoe help ik mijn kind als een dierbare overlijdt?

Als er iemand in uw directe omgeving overlijdt, staat alles in het teken van afscheid nemen. Wat kunt u als ouder hierin betekenen voor uw kinderen? Hoe reageren ze, hoe begeleidt u ze bij het afscheid nemen? Hoe bereidt u ze voor op de uitvaart en de afscheidsplechtigheid? We geven hier enkele praktische tips.

Vraag gerust de uitvaartverzorger om hulp. Zij hebben veel ervaring om kinderen bij de uitvaart te betrekken.

Als u uw kinderen moet vertellen dat er iemand die dicht bij hen stond is overleden, kunt u eigenlijk weinig verkeerds doen. Let wel goed op wanneer u het vertelt en hoe u het onder woorden brengt. Het gaat er vooral om dat u de tijd neemt en de boodschap afstemt op het kind.

Wat vertelt u?

U hoeft niet direct alles te vertellen. Voor diepgaande gespreken is zo vlak na een overlijden misschien wat minder gelegenheid. Het allerbelangrijkste voor nu is duidelijkheid scheppen. Vertel uw kinderen dat de betreffende persoon is gestorven en wat dit betekent, namelijk dat hij of zij nooit meer terugkomt.

Probeer ook te schetsen hoe de komende dagen er ongeveer uitzien. Zo is uw kind hier alvast een beetje op voorbereid. Ook al weet u zelf nog niet precies hoe alles zal verlopen. Dat geeft niet, vertel gewoon alles wat u op dat moment wél weet. Verder is het goed om te benoemen dat u samen afscheid gaat nemen en dat uw kinderen mogen meedenken over het afscheid.

Hoe vertelt u uw kind als een dierbare overleden is?

In de gesprekken met uw kinderen over het afscheid en de dood zijn vooral de volgende 3 dingen van belang:

Openheid -> Laat uw kinderen merken dat zij al hun vragen mogen stellen en geef overal eerlijk antwoord op. Als u het antwoord niet weet, kunt u dat gewoon zeggen.

Eerlijkheid -> Stel de dingen niet mooier voor dan ze zijn, ook akelige zaken niet. Kinderen voelen het feilloos aan wanneer er iets wordt verzwegen of verdoezeld. Dat kan ze juist onzeker of zelfs angstig maken.

Duidelijkheid -> Gebruik woorden die uw kind begrijpt en die inspeelt op zijn of haar belevingswereld. Er zijn ook boekjes die daarbij kunnen helpen, zoals het Nijntje-boekje ‘Lieve oma Pluis’. Herhaal uw boodschap regelmatig, zodat alles echt tot uw kind kan doordringen.

Onverwachte reactie

De dagen na het overlijden van de dierbare persoon kijkt u misschien met andere ogen naar uw kinderen, omdat u een bepaalde reactie verwacht. Sommige kinderen worden boos of beginnen te huilen. Maar het kan ook zijn dat u weinig aan uw kind merkt. Misschien verwacht u dat hij of zij de overledene graag wil zien, maar blijft hij of zij liever weg. Misschien verwacht u allerlei vragen, maar stellen ze die niet.

Rouwverwerking bij een kind

Kinderen reageren vaak anders op een overlijden dan wij volwassenen. Soms lijken ze vrij makkelijk of vluchtig om te gaan met moeilijke momenten. Kinderen kunnen vol overgave gaan spelen, computeren of naar muziek luisteren als u een andere reactie verwacht. Ze kunnen gewoon niet zo lang achter elkaar met verlies bezig zijn. Kinderen kunnen ook uitspraken doen als ‘mijn opa is lekker dood’. Dat is hun manier om uiting te geven aan een heftige gebeurtenis.  

Sommige reacties of bepaald gedrag komen misschien vreemd of ongepast op u over. Het kan dan voor u lijken of het verlies uw kind niet raakt. Het is echter goed mogelijk dat zij nog niet kunnen rouwen. De meeste kinderen beginnen later te rouwen dan volwassenen. Mogelijk helpt dit voor u om onverwachte reacties wat makkelijker te begrijpen.

Maak het overlijden tastbaar

Woorden zijn voor kinderen niet altijd voldoende. Al vertelt u nog zo duidelijk hoe alles zit, misschien dringt toch niet alles goed tot hen door. U kunt dan proberen om samen dingen te doen om het overlijden tastbaar te maken. Dat kan zijn boekjes (voor)lezen over de dood of samen creatief bezig zijn. Voorbeelden hiervoor vindt u bij Kinderen en rouw.

Ook het betrekken van uw kinderen bij de uitvaart, kan het overlijden tastbaarder voor ze maken. Laat ze bijvoorbeeld een kaarsje aansteken voor de overledene of een mooie tekening maken en in de kist leggen.

Gratis boekje 'Kinderen helpen bij verlies'

In het boekje ‘Kinderen helpen bij verlies’ staat meer informatie over het steunen van kinderen bij een emotioneel verlies. Vraag naar het boekje bij uw uitvaartverzorger.

0 Reacties

Geef uw reactie

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet doorgegeven aan derde partijen.

Cookies