Directievoorzitter leerde onlangs van andere culturen zoals van de Masai-gemeenschap in Kenia.

Leren van andere culturen bij steunen nabestaanden

Na de dood van een dierbare wil de omgeving nabestaanden vaak wel helpen, maar veel Nederlanders weten niet goed hoe. We kunnen daarom een voorbeeld nemen aan andere culturen om de steun aan nabestaanden te verbeteren.

Ruim 8 op de 10 Nederlanders hebben te maken gehad met het verlies van een naaste. Iets meer dan een derde van die groep, voelt zich wel eens eenzaam sinds zij hun dierbare moeten missen. Zeker in de eerste 3 jaar na het overlijden. Dat blijkt uit onze Afscheidsmonitor waarbij we Nederlanders vroegen hoe zij hun rouwproces ervaren.

Hulp vragen

Hulp vragen is vaak moeilijk voor nabestaanden, vooral als het gaat om het vragen om gezelschap in perioden van eenzaamheid. Ze onderdrukken bovendien af en toe de behoefte om te praten over het verlies als ze bij anderen zijn. En zeggen dat andere mensen niet altijd doorhebben dat ze zich eenzaam voelen of dat anderen onterecht het gevoel hebben dat het verlies wel is verwerkt.

Driekwart van de Nederlanders kent wel iemand in de directe omgeving die in de afgelopen drie jaar een naaste heeft verloren. Bijna een derde zegt te weinig op bezoek te gaan bij de mensen die iemand hebben verloren. Dit heeft er wellicht mee te maken dat een kwart het moeilijk vindt om het gesprek aan te gaan over het verlies waar diegene mee is geconfronteerd. Terwijl steun uit de omgeving het allerbelangrijkst is op de meest zware momenten in iemands leven.

Voorbeeld aan andere culturen

We kunnen een voorbeeld nemen aan andere culturen om nabestaanden beter te steunen. De dood is in veel andere dan de puur Nederlandse cultuur veel minder abstract en meer een geaccepteerd onderdeel van het leven. Andere culturen kennen bovendien een lange rouwperiode die vaak meer dan een maand duurt, waarin de familie elkaar nauwlettend in de gaten houdt.

In de Surinaamse gemeenschap wordt bijvoorbeeld tijdens de rouwperiode veel samen gekookt en gegeten. Ghanezen komen samen om te huilen, te dansen en muziek te maken. Hindoes kennen een rouwperiode van dertien dagen waarin familie en vrienden het eten verzorgen en dagelijks samen geschriften lezen en liederen te zingen. In de Molukse gemeenschap spreekt men heel open over het naderende einde. Iedereen wordt intensief betrokken bij de stervensbegeleiding, tot aan de uitvaart wordt de overledene nauwelijks alleen gelaten en ook na de uitvaart komen Molukkers opnieuw samen om te herdenken en de ondersteuning van nabestaanden te organiseren.

Begin van rouwproces

De uitvaart is slechts het begin van het rouwproces. Juist het samen herinneren en herdenken van de overleden nabestaanden biedt veel troost en steun. Dat geldt niet alleen in de eerste periode na het overlijden. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, om de pijn van het verlies te verzachten zouden we de dood meer moeten omarmen dan we nu doen.

Herinneringsbijeenkomsten

Dit weekend zijn er door het hele land herinneringsbijeenkomsten. U krijgt dan gelegenheid uw overleden dierbaren te herinneren en te herdenken.

Ron Bavelaar is directievoorzitter van Yarden uitvaartorganisatie. Vorige week bezocht hij Amref Flying Doctors in Kenia.

Geef uw reactie

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet doorgegeven aan derde partijen.

Cookies