Jongeren van Tweestrijd delen armbandjes uit met de tekst 'Ik praat' om depressie bij jongeren bespreekbaar te maken.

Het zal je maar gebeuren...

Stel,  je bent 16, 17 jaar oud. Je bent in de overgang van puber naar adolescent, studeert, hebt een grote groep vrienden waar je de meeste pret mee beleeft.

Je denkt dat je veel van elkaar weet op een paar dingen na, maar ach, zolang het maar gezellig is dan hoef je niet over moeilijke dingen te praten. Dat denk je…

Tot op de dag dat een van die vrienden besluit een einde aan zijn eigen leven te maken… In datzelfde jaar gebeurt het opnieuw door een vriendin en ook overlijdt een vriend door een ongeval…

In het begin vraag je je af wat je verkeerd hebt gedaan. Waarom heb je een zelfdoding niet kunnen zien aankomen? En waarom heeft jouw vriend niet verteld over zijn  problemen? Als groep ben je er kapot van. Je vraagt je af wat je anders hebt kunnen doen en  waardoor dit leed jullie heeft getroffen.

Zelfde schuitje

Niets blijkt minder waar. Als je in contact komt met andere mensen blijken veel meer groepen jongeren in hetzelfde schuitje te zitten. Ze hebben dezelfde pijn en dezelfde littekens. Aan de ene kant ben je enigszins blij dat je niet de enige bent. Aan de andere kant maakt het je kwaad. Waarom is het een onbeantwoorde vraag die steeds weer blijft terugkomen.

Tot 3 jaar geleden. Wij, een groep jongeren, vonden dat het tijd was om actie te ondernemen. Gedreven en gemotiveerd gingen we ons samen inzetten tegen depressie en suïcide. Iedere keer leren we meer, groeien we als groep, als team en bereiken steeds meer onze doelen.

Stichting Tweestrijd

Op de middelbare scholen proberen we leerlingen aan te sporen om over hun problemen te praten. En sinds 16 januari 2015 hebben we onze eigen stichting, met de naam Stichting Tweestrijd.

Stichting Tweestrijd is een project van jongeren voor jongeren die te maken hebben met depressieve gevoelens. Onze ervaring is dat de drempel tussen jongeren onderling laag ligt. Het is makkelijk om met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast signaleren we op een natuurlijke manier zeer kwetsbare en gevoelige onderwerpen. Zo weten we depressie en het aantal suïcide onder de jeugd terug te dringen. We doen dit onder andere door het geven van gastlessen op middelbare scholen. Daarmee proberen we het taboe op dit kwetsbare onderwerp te doorbreken.

Positief signaal afgeven

We proberen een positief signaal af te geven, elkaar te inspireren en barrières te doorbreken. Zo  hopen wij jongeren te motiveren om met elkaar te praten en voor elkaar iets te betekenen.

Ook helpt het om leeftijdsgenoten met elkaar te laten praten. Het verlaagt de drempel  om hulp te kunnen bieden.

Polsbandjes

Met hulp van polsbandjes waarop staat ‘ik praat…’ willen we ons gedachtegoed meer draagvlak en bekendheid te geven. Iemand die dit polsbandje draagt, geeft een positief signaal af naar de samenleving en laat je hiermee zien dat hij of zij open staat mensen te helpen en te respecteren.

Inspireer elkaar, durf barrières te doorbreken en maak problemen bespreekbaar. Maak je verhaal (her)kenbaar en help elkaar door er samen over te praten of het vanuit een ander perspectief te benaderen. Op deze manier hopen wij bij te dragen aan meer openheid onder jongeren.

Gastblog

Deze blog is geschreven door vrijwilligers van Team Tweestrijd. Een club van ongeveer 12 jongeren zetten zich in om de onderwerpen depressie en zelfdoding bespreekbaar te maken.

0 Reacties

Geef uw reactie

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet doorgegeven aan derde partijen.

Cookies