7 tips voor de belastingaangifte van uw overleden dierbare

Elk jaar veranderen er allerlei regels bij de belastingaangifte. Zo betaalt u het ene jaar misschien meer en krijgt u het andere jaar extra geld terug. Het doen van de belastingaangifte als u net een dierbare verloren heeft, vraagt ook emotioneel veel van u.

Wist u dat het doen van de belastingaangifte behoort tot de taken van de erfgenamen? U hoeft hiervoor niet altijd hulp van anderen in te schakelen en kunt dit in veel gevallen zelf. We helpen u graag met enkele tips: waar moet u aan denken bij de belastingaangifte van uw overleden dierbare?

1. Erfenis krijgen en belastingaangifte doen

Heeft u een erfenis aanvaard na overlijden van een dierbare? Als erfgenaam moet u in veel gevallen erfbelasting betalen. Voor u dit kunt doen, moet u eerst de inkomstenbelasting van uw overleden dierbare afwikkelen met de Belastingdienst. De inkomstenbelasting van een overledene is namelijk een vermogensdrukkende schuld bij de bepaling  van erfbelasting. Heeft de overledene recht op teruggave? Dan komt dat bedrag bij de erfenis.

2. Uitstel erfbelasting aanvragen

De belastingdienst stuurt een brief naar alle erfgenamen binnen 4 maanden na het overlijden waarin staat of al dan niet aangifte erfbelasting moet worden gedaan en wanneer deze moet worden ingediend. Vanaf 8 maanden na overlijden wordt belastingrente in rekening gebracht ongeacht of de aangifte op tijd is gedaan. De belastingdienst geeft aan dat het soms 3 maanden kan duren na ontvangst van de aangifte om een aanslag op te leggen. Denkt u dat u het niet binnen de gestelde termijn redt. Bijvoorbeeld omdat u nog belastingaangifte over de inkomsten van uw overleden dierbare moet doen? Vraag in dat geval een aanvraag voorlopige aanslag of uitstel erfbelasting aan bij De Belastingdienst. Dat scheelt een hoop rente!

3. Welke kosten voor de uitvaart mag u aftrekken van de erfenis?

Een deel van de kosten voor een begrafenis of crematie zijn uitvaartkosten die u mag aftrekken van de erfenis. Hierdoor betaalt u dus minder belasting. Deze kosten dient u wel in mindering te brengen op uitkeringen van de uitvaartverzekering.

Kosten die u mag aftrekken van de erfenis:

- Grafsteen plaatsen (kosten grafsteen en aankoop van het graf)

- Koffietafel

- Rouwadvertenties

- Huur van de aula

- Kerkdiensten (huur en kosten sprekers) tot een jaar na het overlijden.

Kosten die niet aftrekbaar zijn:

- Onderhoud aan het graf

- Grafversiering

- Kosten die u maakt voor het opruimen van de inboedel en vergoeding executeur.

4. Uitvaartverzekeringen en overlijden

Met een uitvaartverzekering komen nabestaanden minder snel voor onaangename financiële verrassingen te staan. Bij sommige uitvaartverzekeringen komt er na uw overlijden een geldbedrag vrij; deze soort uitvaartverzekering heet ook wel kapitaaluitvaartverzekering.

LET OP Vroeger was de premie voor deze verzekering aftrekbaar, maar sinds 2009 is dit niet meer het geval. Ook is er vanaf 2016 geen vrijstelling meer voor banksparen van uitvaartkosten.

Een vrijstelling voor kapitaal van een uitvaartverzekering blijft wel bestaan onder de     volgende voorwaarden:

- Een kapitaaluitvaartverzekering die uitkeert bij overlijden dient 'los' te zijn afgesloten. Dus geen combinatie met een kapitaalverzekering die uitkeert bij leven. Wilt u meer weten? Check dan de tabellen Belastingdienst vrijstelling kapitaalverzekering bij overlijden.

- Bij een uitvaartverzekering (dat kan zowel een begrafenisverzekering als crematieverzekering zijn) met een uitkering in geld of in natura, moet het gaan om een verzekering die uitkeert bij overlijden van uzelf, uw fiscale partner, een bloed- of aanverwant, zoals uw kinderen, ouders, broers of zussen en hun echtgenoten.

- Er zit een maximum aan het bedrag dat vrijgesteld is van belasting, informatie over deze vrijstellingen vindt u op de website van de Belastingdienst.

5. Erfenis en vrijstelling

U krijgt vrijstelling van erfbelasting tot een bepaald bedrag. Met de rekenhulp erfbelasting rekent u uit welk bedrag dat is in uw persoonlijke situatie.

Is het bedrag dat u erft hoger dan de vrijstelling? Wellicht is het dan verstandig om uw vermogen toe te rekenen aan uw overleden partner.

Inkomstenbelasting is immers een aftrekpost voor de erfbelasting. Dan is het gunstig om de belasting zoveel mogelijk in Box 3 terecht te laten komen, dan wordt de erfbelasting lager.

6. Belastingaangifte fiscale partners gezamenlijk

Is uw partner overleden? Probeer dan voor u beiden als fiscale partners gezamenlijk aangifte te doen.

7. Erft u een woning? Bekijk kritisch de WOZ-waarde

Erft u een woning of meerdere woningen? U dient erfbelasting te betalen over de WOZ-waarde. Denkt u dat de WOZ-waarde te hoog is? Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde bij uw gemeente.  Er zijn een aantal voorbeelden van uitspraken te zien op  WOZ-waarde en Rechtspraak.

Dit zijn enkele tips om u op weg te helpen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Twijfelt u, stel uw vraag bij de Belastingdienst en kijk op hun website voor meer informatie.

Geraadpleegde bronnen voor deze blog:

- Wijzer in geldzaken

- Uitvaartverzekeringen op een rij

- Belastingdienst

- Checklist belastingaangifte voor overledene

- Erven en erfbelasting 10 dingen die je moet weten over nalatenschappen, testamenten en erfbelasting

- Rechtspraak

- Belastingaangifte Nibud

1 Reactie

 1. Joost Lommers   13.31, 1 oktober 2017

  De links in naar de belastingdienst werken niet meer. Er verschijnt een "pagina niet gevonden" melding op de site van de belastingdienst.

  • Yarden   11.50, 2 oktober 2017

   Geachte heer,
   Dank voor uw melding. We gaan na welke pagina het nu geworden is en zullen dit aanpassen.
   Vriendelijke groet, ^Hendrik-Jan

Geef uw reactie

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet doorgegeven aan derde partijen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Behoefte aan informatie?

Neem gratis contact met ons op:

0800 1292
Maandag t/m zondag van 8.00 tot 21.00 uur
Bel mij terug08.00-21.00 (ma t/m zo)
Chat online08.00-21.00 (ma t/m zo)

WhatsApp met ons08.00-21.00 uur (ma t/m zo)

Behoefte aan advies?

Neem contact op voor een persoonlijk adviesgesprek

Adviseur Yarden
Onafhankelijke adviseur