Wat is uw inkomen na overlijden partner?

Wat is het inkomen van uw partner wanneer u overlijdt?

Veel mensen praten niet graag over de dood. En al helemaal niet over de financiële gevolgen als één van beiden overlijdt. Weet u welke consequenties dat heeft voor de inkomsten van uw partner?

U wilt waarschijnlijk graag dat uw kinderen, echtgeno(o)te of andere nabestaanden zonder financiële problemen achterblijven. Daarom is het slim om na te gaan waaruit het inkomen van uw naasten bestaat als u er niet meer bent.

Bent u op de hoogte van de financiële consequenties als 1 van u beiden er niet meer is? Welk inkomen ontvangen uw partner en kinderen als u overlijdt? Hoe is het geregeld met uw gezin en de hypotheek ? Kunnen uw nabestaanden de huur of hypotheek blijven betalen? En hoe zit het met de kosten voor uw kinderen als u er niet meer bent? In deze blog besteden we aandacht aan inkomen en uitkeringen bij overlijden.

1. Anw of nabestaandenuitkering vanuit de overheid

In Nederland bestaat er een nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Het is een financiële ondersteuning vanuit de overheid na het overlijden van de partner (dit geldt ook voor wezen). De uitkering komt vanuit de Sociale Verzekeringsbank.

De nabestaandenuitkering is een soort basisinkomen. Niet iedereen krijgt een nabestaanden uitkering. Alleen nabestaanden die voldoen aan bepaalde voorwaarden komen voor de uitkering in aanmerking. Enkele van deze voorwaarden zijn:

 1. Partner woonde of werkte in Nederland

 2. U heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt

U voldoet op de dag van overlijden aan een van deze voorwaarden: u verzorgt als nabestaande kind(eren) tot 18 jaar; of u bent voor 45 procent of meer arbeidsongeschikt verklaard.

De hoogte van de nabestaandenuitkering is afhankelijk van uw inkomen en woonsituatie. Woont u bijvoorbeeld met iemand in huis die 21 jaar of ouder is? Dan is deze inwoner voor de Sociale Verzekeringsbank een kostendeler, waardoor uw uitkering naar beneden zal worden bijgesteld. Meer informatie over de kostendelersnorm en overige voorwaarden vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

1.1 Inkomsten en de nabestaandenuitkering

De Sociale verzekeringsbank hanteert 2 richtlijnen die de hoogte van de ANW-uitkering bepalen. Zo bestaan er inkomsten die geen invloed hebben op de hoogte van de uitkering. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Nabestaandenpensioen die u krijgt van een pensioenfonds of verzekeraar

 • Lijfrente

 • Dividend
 • Spaartegoeden

  Andere inkomsten zoals inkomen uit loondienst, winst uit eigen bedrijf of inkomen uit vervroegd pensioen gelden voor de Verzekeringsbank als inkomen. Deze inkomsten worden dus geheel of gedeeltelijk van de nabestaandenuitkering afgetrokken.

  2. Nabestaandenpensioen

  Sommige mensen hebben recht op een aanvullend nabestaandenpensioen. Volgens de Rijksoverheid is nabestaandenpensioen een aanvullende uitkering vanuit het pensioenfonds van de overleden partner. Meestal heeft een weduwe recht op een partnerpensioen als de overleden partner in loondienst werkte. Echter: het recht op nabestaandenpensioen én de hoogte ervan zijn afhankelijk van het soort nabestaandenpensioen en moment van overlijden.

  2.1 Soorten nabestaandenpensioen

  Er zijn 2 soorten nabestaandenpensioen:

  a. Nabestaandenpensioen op opbouwbasis

  U bouwt ieder jaar pensioenafspraken op. Het recht op het opgebouwde nabestaandenpensioen vervalt niet. Ook niet bij ontslag bijvoorbeeld of als u stopt met betalen van de premie.

  b. Nabestaandenpensioen op risicobasis

  Bij dit nabestaandenpensioen is er een mogelijk risico dat de nabestaande geen recht op een uitkering heeft. Deze risico’s verschillen per pensioenverzekeraar. Overlijdt u op het moment dat u in loondienst bent? Dan ontvangt uw partner een uitkering. Gaat u uit dienst en uit deze pensioenregeling? Dan vervalt de dekking voor nabestaandenpensioen.

  In de polisvoorwaarden van de pensioenpolis leest u meer over de hoogte en het recht op nabestaandenpensioen bij de verschillende pensioenfondsen en levenssituaties.

  3. Overlijdensrisicoverzekering

  Heeft u een hypotheek? Dan is er vaak tegelijkertijd een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze zorgt ervoor dat u of uw partner de hypotheek (deels) aflost als een van de twee overlijdt. Zo blijft de hypotheek betaalbaar voor de achterblijvende partner.

  Het is ook mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering los afsluiten. Dan zorgt u ervoor dat uw partner bij overlijden een geldbedrag uitgekeerd krijgt. Een dergelijke verzekering noemt men ook wel een levensverzekering, risicoverzekering of nabestaandenverzekering. Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat uw gezin de kosten gemakkelijker kan opvangen.

  4. Loon of uitkering

  Heeft uw partner een eigen inkomen? Bespreek of en hoe er iets verandert in het inkomen en leven van uw partner als u overlijdt. Heeft u kinderen? Gaat u partner wellicht minder werken? Heeft u partner nu geen loon of eigen inkomsten? Overleg of werken in loondienst voor uw partner een optie is.

  5. Toeslagen en tegemoetkomingen

  Wellicht is er voor uw partner bij overlijden recht op tegemoetkomingen. Op de Belastingdienst toeslagen kunt u vinden of uw partner in aanmerking zou kome voor bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kind gebonden budget.

  6. Sparen voor een buffer

  Wellicht is het mogelijk om samen alvast te sparen om nu alvast een buffer op te bouwen, handige tips vindt u op Wijzer in Geldzaken checklist sparen  

  Enkele belangrijke punten rondom inkomen en overlijden

  • Wanneer uw partner in loondienst werkte pensioenregeling bouwt hij/zij meestal nabestaandenpensioen op; maar dat geldt niet altijd. Sommige werkgevers zijn niet aangesloten bij een pensioenfonds, hierdoor bouwt de werknemer dus geen pensioen op. Tenzij hij/zij dat zelf regelt.

  • Als zelfstandige of ZZP-er wordt er alleen pensioen opgebouwd als dit in het beroepspensioenfonds staat vermeld.

  • Wisselt u geregeld van baan? Of verliest u uw baan? In de meeste gevallen vervalt het recht op nabestaandenpensioen. Als u overlijdt krijgt u partner dus geen pensioen van eerdere, oude pensioenuitvoerders.

  • Er geldt vaak een automatisch recht op nabestaandenpensioen als u getrouwd/geregistreerd partner van elkaar was. Woont u samen? Dan geldt dit recht niet. U dient uw partner aan te melden bij een pensioenfonds of verzekeraar. Daarnaast is een samenlevingscontract vaak een vereiste. Weet u niet zeker hoe uw pensioenfonds met deze eisen omgaat? Check dan goed de pensioenvoorwaarden.

  • Nabestaandenpensioen bestaat op risicobasis is of opbouwbasis is. Zoals hierboven genoemd heeft dat consequenties voor de rechten die u opbouwt en de uitkering van het  nabestaandenpensioen.

  • Wilt u uw pensioenregelingen uit het verleden bekijken? Een overzicht van de pensioenopbouw van verschillende pensioenfondsen kunt u terugvinden op mijnpensioenoverzicht.nl.

  • Kinderen van een overleden ouder hebben vaak ook recht op een uitkering van de pensioenuitvoerder. Dit is het wezenpensioen. De voorwaarden voor het wezenpensioen verschillen per pensioenregeling. In veel pensioenregelingen stopt de uitkering als je kind 18 of 21 wordt. Soms loopt het wezenpensioen door tot je kind klaar is met een studie.

  Tot slot

  Vanuit de overheid is het zo geregeld dat uw partner en/of kinderen in sommige gevallen een uitkering krijgen vanuit de Sociale Verzekeringsbank of het pensioenfonds. Deze uitkeringen zijn echter vaak veel lager dan de huidige de financiële situatie van uw gezin. Wilt u uw nabestaanden achterlaten zonder financiële zorgen? Probeer hier samen over te praten en leg belangrijke zaken vast in bijvoorbeeld een testament.

  Bronnen

  Rijksoverheid
  Nabestaandenpensioen
  Algemene Nabestaandenwet

  Vereniging Eigen Huis
  Overlijden partner

  Sociale Verzekeringsbank
  Nabestaandenuitkering wanneer uw partner overlijdt

  Nibud
  Nabestaandenpensioen

  Belastingdienst
  Toeslagen

  Wijzer in Geldzaken
  Nabestaandenpensioen
  Inkomen partner
  Checklist sparen

  Belastingdienst
  Toeslagen

  Consumentenbond
  Toeslagen

  Independer
  Overlijdensrisicoverzekering

  De Nederlandse Bank
  Register beroepspensioenfonds

  Erfwijzer
  Testament opstellen

  0 Reacties

  Geef uw reactie

  Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet doorgegeven aan derde partijen.

  Cookies