Hij wil eigenlijk niets bijzonders

9 vragen over een levensverzekering

Bent u op zoek naar een levensverzekering? Bijvoorbeeld om uw nabestaanden verzorgd achter te laten? Of heeft u een levensverzekering nodig voor uw hypotheek? Yarden geeft u tips voor het vergelijken van verschillende levensverzekeringen.

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een verzekering die uitkeert op het leven of overlijden van de mens. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor de verzorging van de uitvaart. Kortom, levensverzekeringen draaien om leven of overlijden van de verzekerde. De verzekeraar keert uit als de verzekerde komt te overlijden, of juist als deze op een afgesproken moment nog in leven is. Er zijn ook levensverzekeringen die uitkeren bij overlijden én leven. Deze levensverzekeringen noemen we combinatieverzekeringen.

De officiële omschrijving of definitie is volgens de Wet op Financieel Toezicht (WFT)

'Een overeenkomst van verzekering tot het doen van geldelijke uitkeringen in verband met het leven of de dood van de mens, met dien verstande dat overeenkomsten van ongevallenverzekeringen niet als overeenkomsten van levensverzekeringen worden beschouwd.'

Levensverzekeringen zijn er in verschillende vormen en soorten. Dé levensverzekering bestaat niet. Het is afhankelijk van het soort en de vorm of de verzekeraar de polis in één keer uitkeert of dat er sprake is van een periodieke uitkering verspreid over een bepaalde tijd.

Het is dus bij een levensverzekering goed mogelijk dat de verzekerde geen recht geeft op uitkering; ondanks een lange periode van premiebetaling.

Waarom een levensverzekering afsluiten?

U vraagt zich wellicht af waarom u een levensverzekering zou afsluiten? Misschien denkt u: heb ik dat wel echt nodig? Dat hangt er van af met welk doel u een levensverzekering wilt afsluiten. In veel gevallen sluit iemand een levensverzekering af als aanvulling op het inkomen. Bijvoorbeeld als een extraatje bovenop het ouderdomspensioen.

U kunt ook een levensverzekering afsluiten omdat u er zeker van wilt zijn dat uw partner samen met de kinderen in uw huis kan blijven wonen als u voortijdig overlijdt. En dat uw nabestaanden verzekerd zijn van voldoende inkomen na overlijden. Sluit u een levensverzekering af die uitkeert om de uitvaart te verzorgen? Dan noemen we dit over het algemeen een uitvaartverzekering.

Nu uw uitvaartverzekering afsluiten

Is een levensverzekering hetzelfde als een overlijdensrisicoverzekering?

Een levensverzekering is niet hetzelfde als een overlijdensrisicoverzekering. Levensverzekeringen zijn de algemene term voor alle verzekeringen die draaien om het leven en de dood van de mens. Een overlijdensrisicoverzekering is 1 van de soorten levensverzekeringen die er zijn. Ofwel de overkoepelende naam is levensverzekering. Hieronder valt het type overlijdensrisicoverzekering.

Overzicht soorten levensverzekeringen

Er zijn de volgende verschillende soorten levensverzekeringen

 • Verzekeringen die uitkeren als de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt, dit zijn risicoverzekeringen.

 • Verzekeringen die altijd uitkeren als de verzekerde overlijdt. Deze staan ook wel bekend als uitvaartverzekering.

 • Verzekeringen die uitkeren op het moment dat de verzekerde in leven is.

 • Een gemengde verzekering. Dit zijn levensverzekeringen die uitkeren bij overlijden voor een bepaalde einddatum, maar het kan ook als de verzekerde op die datum nog in leven is.

  Heeft een levensverzekering altijd een einddatum?

  Een levensverzekering kan met einddatum en levenslang worden afgesloten. Dat hangt van het doel van de verzekering af. Soms kiezen mensen voor een levenslange verzekering.  Zoals een  uitvaartverzekering, uitvaartpolis of begrafenisverzekering.  Een  uitvaartverzekering keert altijd uit bij overlijden, een overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit bij overlijden tijdens de looptijd. Er zit hierbij altijd een maximum aan de looptijd. Een overlijdensrisicoverzekering heet daarom ook wel een risicoverzekering. Een risicoverzekering is dus een verzekering die een bepaald risico afdekt. In dit geval de financiële gevolgen voor het risico op overlijden.  

  Is een levensverzekering verplicht in Nederland?

  Een levensverzekering is officieel niet verplicht volgens de Nederlandse Wet. In sommige gevallen is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten zonder een overlijdensrisicoverzekering.

  Tot 2018 was de overlijdensrisicoverzekering verplicht voor hypotheken met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) , wanneer deze meer dan 80% van de woning bedroeg.  Uitgebreide informatie over een hypotheek en NHG vindt u op Vereniging Eigen Huis.

  Levensverzekering aftrekbaar bij belastingaangifte in 2018 en 2019?

  In sommige situaties kunt u een levensverzekering aftrekken van de belasting. Of u een vrijstelling krijgt hangt af van een aantal factoren. Een levensverzekering die kapitaal uitkeert, behoort tot uw vermogen en bezittingen in box 3.  Wanneer u een kapitaalverzekering heeft afgesloten die uitkeert bij overlijden is deze aftrekbaar onder de volgende voorwaarden:

  • U heeft de kapitaalverzekering op of vóór 14 september 1999 afgesloten
  • Deze kapitaalverzekering keert alleen uit bij overlijden
   Deze verzekering keert uit bij overlijden van:

   • uzelf
   • uw fiscale partner
   • een bloed- of aanverwant, zoals uw kinderen, ouders, broers of zussen en hun echtgenoten

   Heeft u een kapitaalverzekering afgesloten in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering? Dan heeft u geen recht op een belastingaftrek of vrijstelling. De kapitaalverzekering dient ‘los’ afgesloten te zijn. Het mag dus niet gaan om een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een uitvaartverzekering

   Hoeveel mag u aftrekken van de belasting?

   De vrijstelling voor kapitaalverzekeringen bij overlijden veranderen jaarlijks.

   Hieronder vindt u een overzicht van de vrijstellingen over 2017, 2018 en 2019

   Tabel vrijstelling kapitaalverzekering bij overlijden (bron: Belastingdienst)

   Jaar Vrijstelling
   2019 € 7.118
   2020 € 7.033
   2021 € 6.977

   Is het verzekerd bedrag per verzekerde lager dan het bedrag in de tabel hierboven? Dan valt het gehele bedrag onder de vrijstelling. Het is dan niet nodig om deze aan te geven in de belastingaangifte,. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de blog belastingaangifte bij overlijden. Ook is er veel informatie over belastingaangifte en kapitaalverzekeringen te vinden op de site van de Belastingdienst. Kijk hiervoor bij vrijstellingen kapitaalverzekeringen  

   Is de begunstigde hetzelfde als de verzekeringnemer?

   Een begunstigde is degene die een uitkering op de polis ontvangt van de verzekeraar. Het is mogelijk dat de verzekeringnemer, de verzekerde en de begunstigde dezelfde persoon zijn, maar dit is niet altijd zo.

   Verzekeringnemer
   Sluit de verzekering af en betaalt premie aan de verzekeraar.

   Verzekerde
   De persoon die is verzekerd. Op deze persoon heeft de verzekering betrekking.

   Begunstigde
   Is degene die van de verzekeraar een uitkering ontvangt.

   Komt de verzekering na overlijden tot uitkering, dan is het mogelijk dat u met erfbelasting te maken krijgt.

   Wanneer betaalt u over de uitkering van een levensverzekering erfbelasting?

   De vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting veranderen jaarlijks door inflatie. Hoeveel erfbelasting je moet betalen is afhankelijk van:

   • De relatie tot de overledene.
   • De waarde van de ontvangen erfenis.

   Als erfgenaam valt u binnen een zogenaamde tariefgroep. Op de website van de Belastingdienst vindt u hier meer informatie over erfbelasting en vrijstellingen over 2019

   Kijk hieronder voor de tarieven voor erfbelasting

   Bron: belastingdienst

   Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in bovenstaand overzicht gezet.

   Een slimme manier om erfbelasting te besparen is door een goed testament op te stellen. Een notaris kan u helpen zoveel mogelijk vrijstellingen benutten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een bepaling te laten opnemen in uw testament waardoor de uitkering vrij is van erfbelasting. Bijvoorbeeld door kruislings te verzekeren. Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen.

   Bronnen:

   Consumentenbond – Sparen en beleggen – geld schenken aan je kind

   Ohra informeert – Belastingaangifte en levensverzekering

   Belastingdienst – Schenken en schenkbelasting en Belasting en kortingen

   Erfwijzer – Erfbelasting

   Vereniging Eigen Huis – Vereniging eigen Huis

   Nationale hypotheek Garantie

   Wet op Financieel Toezicht

   Burgerlijk Wetboek Artikel 7:975

   Independer - Levensverzekering

   Gerelateerde artikelen:

   • 10 tips belastingaangifte na overlijden

   0 Reacties

   Geef uw reactie

   Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet doorgegeven aan derde partijen.

   Cookies