Invullen levenstestament op computer

Wat is een testament bij leven of levenstestament?

Een levenstestament is een document dat wordt opgemaakt als een volmacht. In een levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen als u dat niet meer kunt. Bijvoorbeeld door een ongeluk of dementie.

U bepaalt bijvoorbeeld wie uw zaken regelt en medische wensen of belangen behartigt. U houdt hiermee dus zelf de regie over uw leven ook onder moeilijke omstandigheden. In een levenstestament is het mogelijk 1 persoon of meerdere personen aan te wijzen als vertrouwenspersoon of gevolmachtigde.

Ruim 70% van de Nederlanders weet niet precies wat het levenstestament is. Of denkt dat ten onrechte dat het gaat om het verdelen van de erfenis en nalatenschap. Dat blijkt uit de Yarden Afscheidsmonitor. Die onbekendheid zorgt ervoor dat maar weinig mensen vastleggen hoe zij hun zaken willen regelen. Als ze hier zelf niet meer toe in staat zijn. Partner of kinderen zijn namelijk niet automatisch bevoegd om belangrijke zaken voor u te regelen.

Levenstestament en een gewoon testament wat is het verschil?

Een levenstestament is iets anders dan een testament. Bij een testament legt u vast wat er gebeurt als u overlijdt. In een levenstestament legt u zaken vast die gelden tijdens uw leven. Het levenstestament is een notariële akte en wordt door de notaris geregistreerd bij het Centraal Levenstestamenten register (CLTR).

Wat staat er in een levenstestament?

In uw levenstestament legt u beslissingen en keuzes vast op het gebied van uw financiën, medische wensen en uw uitvaart. En u legt vast wanneer dit levenstestament ingaat.

Levenstestament, welke beslissingen of keuzes legt u hierin vast?

 • U wijst 1 of meerdere financieel gevolmachtigden aan die uw financiële belangen behartigen. Denk bijvoorbeeld aan belastingaangifte, administratie en het beheer van betaal- en spaarrekeningen.

 • U bepaalt of de volmacht mag worden doorgegeven en zo ja aan wie.

 • U wijst een medische volmacht aan die bijvoorbeeld namens u toestemming kan geven aan een arts of specialist voor een medische behandeling.

 • U legt uw persoonlijke medische wensen vast.

 • U neemt medische verklaringen op.

 • U bepaalt wanneer het levenstestament van kracht is.

 • Leg uw uitvaartwensen vast, bijvoorbeeld via het uitvaartwensenformulier van Yarden.

 • Informeer uw gevolmachtigde over de mogelijkheden van Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering van Yarden. Zo kan er bijvoorbeeld gedeeltelijke uitkering bij leven plaatsvinden in geval van terminaal ziek. Het is dan natuurlijk belangrijk dat de gevolmachtigde dit weet en als de volmacht dit vermeldt, uitvoering mag geven aan gedeeltelijk vervoegd uitkeren van deze verzekering.

Levenstestament online regelen

Via NuNotariaat.nl kunt u in 3 eenvoudige stappen online uw levenstestament opstellen en vastleggen:

 1. U vraagt het informatiepakket aan via info@nunotariaat.nl en beantwoord zelf de vragen in uw eigen tempo.

 2. Onderteken uw Levenstestament bij een notaris in de buurt. NuNotariaat werkt samen met meer dan 40 notarissen door heel Nederland.

 3. Officiële registratie bij het Centraal Levenstestamenten register (CLTR).

Levenstestament, de voordelen voor u op een rij

 • U vult thuis in alle rust en uw eigen tempo de vragenlijst in.

 • Slechts 1 bezoek aan de notaris dat scheelt veel gedoe en notariskosten.

 • Ook uw uitvaartwensen vastleggen door verwijzing in levenstestament

Wanneer is een Levenstestament nodig?

Het levenstestament komt vaak te laat in beeld. Veel mensen stellen dergelijke dingen het liefst uit. Het is moeilijk te bepalen op welk moment een levenstestament wel relevant wordt.  Toch is het niet onverstandig er al bij stil te staan. Nu bent u nog in staat om uw eigen beslissingen te nemen.

Een levenstestament opstellen is namelijk alleen mogelijk als u wilsbekwaam bent. Als iemand niet meer helemaal wilsbekwaam is, zoals bij beginnende dementie, dan is het een stuk ingewikkelder om een levenstestament te regelen. Er is dan een arts verklaring nodig van tijdelijke wilsbekwaamheid en een notaris zal de zaak onderzoeken.

0 Reacties

Geef uw reactie

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet doorgegeven aan derde partijen.

Cookies