Belastingen na overlijden

Na het overlijden van een partner of familielid, moeten de nabestaanden veel regelen. Niet alleen de uitvaart, maar ook belangrijke administratieve en financiële zaken. Hoe zit het bijvoorbeeld met belastingen na overlijden? Wie informeert de Belastingdienst en welke belastingzaken moeten nog worden afgehandeld. We helpen u graag op weg.

Algemeen

Als een dierbare overlijdt, is het aan de erfgenamen om administratieve en financiële zaken van de overledene af te ronden. Zo ook belastingzaken. Als nabestaande heeft u te maken met 2 verschillende soorten belastingen. Allereerst moet u aangifte inkomstenbelasting doen voor de overledene, van het lopende jaar tot het moment van overlijden. Daarnaast kunt u, als u geld erft, te maken krijgen met erfbelasting.

Belastingdienst

U hoeft het overlijden van een belastingplichtige niet zelf door te geven aan de Belastingdienst. De gemeente informeert de Belastingdienst over alle overledenen in de gemeente. Als de overledene in de voorgaande jaren aangifte inkomstenbelasting deed, stuurt de Belastingdienst automatisch het speciale aangiftebiljet (F-biljet) aan de nabestaanden.

Verwacht de Belastingdienst dat de erfgenamen erfbelasting moeten betalen, dan stuurt zij hiervoor ook een aangiftebiljet toe. Doorgaans Meestal ontvangt u dit ongeveer 4 maanden na het overlijden van uw partner of familielid.

Inkomstenbelasting

Als een dierbare overlijdt, van wie u erfgenaam bent of die u bij de notaris heeft aangewezen als executeur, doet u namens de overledene ‘postuum’ aangifte inkomstenbelasting. De aangifte gaat over het lopende jaar, tot het moment van overlijden. U ontvangt hiervoor automatisch een F-biljet van de Belastingdienst. Op dit biljet staat vermeld voor welke datum de aangifte binnen moet zijn. U kunt ook uitstel aanvragen.

Heeft u geen F-biljet ontvangen, maar denkt dat er wel aangifte gedaan moet worden? Dan kunt u het aangifteformulier aanvragen bij het Serviceteam Nabestaanden van de Belastingdienst: 0800 – 235 83 54.

Belastingdienst erfbelasting

Ontvangt u een erfenis, dan kan het zijn dat u erfbelasting (voorheen successierecht) moet betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de relatie tot de overledene en de hoogte van de ontvangen erfenis. Ook geldt is er een vrijstelling erfbelasting. Ver voor het 1e deel van de erfenis een vrijstelling, waarover u geen erfbelasting hoeft te betalen. Voor partners bijvoorbeeld is dit vrijstellingsbedrag € 638 089 en voor (klein-)kinderen € 20 209 (cijfers 2017). In 10 tips voor de belastingaangifte van uw overleden dierbare leest u hier meer over. Ook op Erfijzer vindt u informatie over erfbelasting van dit jaar.

Gevolgen voor toeslagen

Houd er rekening mee dat een erfenis gevolgen kan hebben voor uw huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget. Als uw vermogen door de erfenis op 1 januari hoger is dan de vrijstelling, dan heeft u in dat jaar geen recht op de betreffende toeslag. Doet u aan het einde van het jaar aangifte inkomstenbelasting, houd dan ook rekening met de erfenis.

Overlijden van uw partner

Als uw partner overlijdt, moet u waarschijnlijk nog aangifte inkomstenbelasting doen voor uw partner. Eventueel fiscaal partnerschap eindigt in principe op het moment van overlijden van een van de partners. Als achterblijvende partner kunt u er bij de aangifte echter wel voor kiezen om het gehele jaar fiscale partners te zijn.

Heel jaar fiscaal partnerschap

Als u ervoor kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn, dan doet u na afloop van het jaar van overlijden aangifte inkomstenbelasting. U kunt in dit geval geen aangifte doen met het aangifteprogramma, maar maakt gebruik van het P-formulier. Hierop kunt u de inkomsten en aftrekposten van u en uw partner verdelen. Voor uw overleden partner gebruikt u het F-formulier voor de aangifte.

Fiscaal partner tot aan het overlijden

Kiest u ervoor om tot aan het overlijden fiscale partners te zijn, dan doet u voor uzelf aangifte met het online programma. Voor uw partner doet u eerder aangifte met het F-formulier.


Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem gratis contact met ons op:

0800 - 1292
Ma t/m vrj: 8.00 - 17.00 uur.

Yarden blog

jan

27

Genieten!

Enkele momenten waar geprobeerd is weer te geven, dat genieten een kunst is en een voorrecht! Dat genieten energie kan geven en na bewezen dienstverlening, een dankbare herinnering en stimulans is dit werk te blijven doen.

Genieten!