Een huis erven of nalaten

Wat zijn de gevolgen voor uw woning als u komt te overlijden? Wie is er verantwoordelijk voor uw huur- of eigen woning, wie is of wordt eigenaar? Dit artikel gaat in op enkele van deze vragen rondom de huisvesting na overlijden. Maar ook op vragen die u misschien heeft als u zelf een woning erft. Wat komt daar bij kijken?

Wie is verantwoordelijk voor de erfenis?

Of het nu om een koop- of een huurwoning gaat, de wettelijke erfgenamen zijn verantwoordelijk voor wat er gebeurt met de huisvesting van de overledene. Dit kan uw achtergebleven partner zijn, maar kunnen ook kinderen zijn, of ouders, broers en zussen. U kunt ook een testament opstellen bij de notaris, en daarin opnemen wie de (koop)woning erft. Lees meer over het recht op de nalatenschap.

Eigen woning na overlijden

Laat u na uw overlijden een eigen woning na? Dan behoort deze (geheel of gedeeltelijk) tot uw nalatenschap. Wie eigenaar wordt en verantwoordelijk is voor wat er gebeurt met uw huisvesting, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of er iets is vastgelegd in een testament.

Bij gehuwden of geregistreerd partners, erft de achtergebleven partner het deel van de woning van de overledene. De notaris kan de woning op naam van uw partner zetten. Zijn er meerdere erfgenamen, dan kan 1 van hen bijvoorbeeld de anderen uitkopen om er zelf te gaan wonen. Ook hiervoor kan de notaris een akte opstellen. Wil er niemand in het huis blijven wonen, dan moet de woning worden verkocht. De gezamenlijke erfgenamen moeten hiervoor wel tot overeenstemming komen over de verkoopprijs.

Nalatenschap regelen in een testament

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, erft uw partner uw deel van de eigen woning. Woont u samen en heeft u geen samenlevingscontract, dan is uw partner volgens de wet níet uw erfgenaam. Uw wettelijke erfgenamen erven dan uw deel van de koopwoning en worden mede-eigenaar. Staat het huis volledig op uw naam en is uw partner geen mede-eigenaar? Dan gaat het huis volledig naar uw familie. Zoals u ziet kan het heel belangrijk zijn om in een testament vast te leggen wat er gebeurt met uw huisvesting na overlijden.

Huurwoning na overlijden

Wat er gebeurt met uw huurwoning als uw overlijdt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Woont u alleen, dan moeten uw erfgenamen de verhuurder op de hoogte brengen van het overlijden en de huur opzeggen. Ook moet de woning worden ontruimd. In geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, verandert er voor de achtergebleven partner in principe niets. Hij of zij kan in de woning blijven onder de lopende huurovereenkomst.

Kinderen of ongehuwd samenwonenden

Woont u alleen met uw kinderen in een huurwoning, of zijn er andere inwonenden, dan kunnen deze niet vanzelfsprekend in de huurwoning blijven wonen. Zij kunnen maximaal 6 maanden in de huurwoning blijven en nemen voor deze periode het huurcontract over. U kunt wel een verzoek bij de verhuurder (of later bij de rechter) indienen om het contract op uw naam te laten zetten. Als er een notaris betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis, is het raadzaam deze om advies te vragen.

Als uw partner overlijdt

Hoe zit het met uw eigen woonsituatie als uw partner overlijdt? Als u getrouwd was of geregistreerd partnerschap had, kunt u in de woning blijven wonen. Uiteraard moet u, in geval van een koopwoning, dan wel de hypotheeklasten alleen kunnen dragen. Misschien moet de hypotheek worden aangepast. Raadpleeg hiervoor een notaris. Heeft u een huurwoning, dan kunt u misschien huurtoeslag aanvragen. Wat komt er nog meer op u af als uw partner overlijdt? Lees meer over het verlies van uw partner.

Een huis als erfenis accepteren

Erft u zelf een huis van een overleden familielid? Dan zijn er, uitgaande van de meest voorkomende situatie, 2 mogelijkheden. U gaat in de woning wonen of u verkoopt de woning. Zijn er meerdere erfgenamen betrokken, dan moeten de andere erfgenamen worden uitgekocht. Er moet dan een taxatierapport worden opgesteld om de waarde van de woning te bepalen. In geval van verkoop, wordt het geld onder alle erfgenamen verdeeld.

Erfbelasting

Let op, als u een woning erft heeft u naast rechten ook een aantal plichten. Als u de woning aanvaart, zult u ook verantwoordelijk worden voor de hypotheek die nog op de woning rust. Ook moet er over een geërfde woning erfbelasting worden betaald. Deze wordt vastgesteld op basis van de WOZ-waarde van het huis. Lees meer in het artikel over nalatenschap en 10 tips voor de belastingaangifte van uw overleden dierbare.


Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem gratis contact met ons op:

0800 - 1292
Ma t/m vrj: 8.00 - 17.00 uur.

Yarden blog

jan

27

Genieten!

Enkele momenten waar geprobeerd is weer te geven, dat genieten een kunst is en een voorrecht! Dat genieten energie kan geven en na bewezen dienstverlening, een dankbare herinnering en stimulans is dit werk te blijven doen.

Genieten!