Erfenis na overlijden

Als iemand overlijdt, worden de bezittingen van de overledene verdeeld onder de erfgenamen. Hoe de erfenis precies moet worden verdeeld, kan zijn vastgelegd in een testament. Heeft de overledene geen testament? Dan geldt het wettelijke erfrecht, waarin is geregeld wie de erfgenamen zijn en wie welk deel van de erfenis krijgt.

Erfenis

Een erfenis - of nalatenschap – zijn alle bezittingen, maar ook de schulden die worden nagelaten door een overledene. Deze wordt ook wel de erflater genoemd. Onder de bezittingen horen bijvoorbeeld het vermogen van de erflater, maar ook een koophuis, de inboedel of waardevolle spullen zoals kunststukken of sieraden. Hypothecaire en andere leningen, belastingschulden en openstaande facturen behoren tot de schulden van de overledene.

De erfenis van iemand die overlijdt komt toe aan de erfgenamen. De erflater kan bij de notaris in een testament hebben vastgelegd wie welk deel erft. Is er geen testament, dan wordt de nalatenschap afgewikkeld volgens het erfrecht.

Erfrecht

In het Nederlandse erfrecht is geregeld wat er gebeurt met de erfenis van iemand die overlijdt. Daarbij worden 4 groepen van erfgenamen onderscheiden. Onder de 1e groep vallen de partner en eventuele kinderen van de overledene. Let op: de partner is pas wettelijk erfgenaam wanneer er een huwelijk of geregistreerd partnerschap is. Bij samenwonen, óók met een samenlevingscontract, kan de partner alléén via een testament worden aangewezen als erfgenaam.

In principe gaat de hele erfenis naar de echtgenoot (of geregistreerd partner) van de erflater. Als er kinderen zijn, hebben zij recht op hun wettelijk erfdeel, maar krijgen dit nog niet direct. Zij krijgen een ‘vordering’ ter grootte van hun erfdeel en kunnen deze opeisen na het overlijden van de langstlevende partner.

Volgende erfgenamen

Als er geen huwelijk is en geen kinderen zijn, dan erven de ouders, broers en zussen van de overledene. Zij behoren tot de 2e groep erfgenamen. De 3e en 4e groep erfgenamen zijn respectievelijk de grootouders en overgrootouders. Erfgenamen in dezelfde groep hebben allemaal recht op een evenredig deel van de erfenis. Een uitzondering geldt voor de ouders, die ieder recht hebben op een kwart van de nalatenschap.

Hoe werkt het?

Bent u wettelijk erfgenaam van een overledene of bent u daartoe aangewezen in zijn of haar testament? Dan heeft u eerst de mogelijkheid om de erfenis te aanvaarden, of af te wijzen. Afwijzen kan een verstandige keuze zijn als de overledene meer schulden had dan bezittingen.

Ook ‘beneficiair aanvaarden’ is een mogelijkheid. U aanvaardt dan de erfenis, onder voorbehoud dat er niet meer schulden zijn dan bezittingen. Blijkt er sprake van een negatief saldo, bent u niet verantwoordelijk voor de schulden. U behoudt dan wel recht op een deel van de erfenis, maar hieruit worden eerst schulden afbetaald.

Nog geen spullen verdelen

Let op: als u als erfgenaam begint met het opruimen van de woning van de overledene, inboedel verdeelt of de auto te koop zet, dan gedraagt u zich als erfgenaam. Voor de wet heeft u in dit geval automatisch de erfenis (inclusief eventuele schulden) aanvaard.

Erfenis verdelen

Als erfgenaam heeft u de taak om de erfenis te verdelen. Zijn er meerdere erfgenamen, dan bent u samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap en moet u samen alles regelen. Dit is niet altijd handig, want dan moet u steeds met alle erfgenamen belangrijke stukken ondertekenen. Daarom is het mogelijk om 1 van de erfgenamen te machtigen om de gehele erfenis af te wikkelen namens alle erfgenamen.

Notaris

In een testament kan een executeur zijn aangewezen die zorgt dat de erfenis wordt verdeeld naar de wensen van de erflater. Ook de notaris kan optreden als executeur. Voor de verdeling van de erfenis bent u overigens niet verplicht om een notaris in te schakelen, wanneer er geen testament is. Het kan echter wel handig zijn. Als u er samen niet uitkomt bijvoorbeeld, of om familieproblemen te voorkomen.

Uw eigen erfenis regelen

In het wettelijk erfrecht is vastgelegd wie welk deel van uw erfenis krijgt. Wilt u uw nalatenschap anders verdelen? Of heeft u geen huwelijk of geregistreerd partnerschap, maar wilt u wél dat uw partner erfgenaam is? Of wilt u misschien geld nalaten aan een goed doel? U kunt de verdeling van uw eigen erfenis regelen door een testament op te stellen bij de notaris.


Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem gratis contact met ons op:

0800 - 1292
Ma t/m vrj: 8.00 - 17.00 uur.

Yarden blog

jan

27

Genieten!

Enkele momenten waar geprobeerd is weer te geven, dat genieten een kunst is en een voorrecht! Dat genieten energie kan geven en na bewezen dienstverlening, een dankbare herinnering en stimulans is dit werk te blijven doen.

Genieten!