Rouw op het werk

Ieder mens gaat anders om met verlies en rouw. Dat geldt ook wanneer iemand weer begint met werken in deze emotionele periode. Voor de 1 biedt werk een (prettige) afleiding, voor de ander is het een zware opgave.

Welke rol speelt werk in uw persoonlijke situatie als nabestaande? Ook voor werkgevers en collega’s is het belangrijk om hierbij stil te staan. Hoe gaat u om met rouwverwerking op het werk?

Voor werknemers

Ieder mens en ieder rouwproces verschilt. Daarom kan er geen bepaalde tijdslimiet aan worden gekoppeld. Of en wanneer u na het verlies van iemand uit uw directe omgeving, toe bent aan werkhervatting en op welke manier, hangt van u af.

Wel of niet werken

Misschien wilt u na het verlies van uw partner of iemand uit uw directe omgeving zo snel mogelijk weer aan de slag. Werken voelt voor u beter dan thuiszitten. Neem daarbij in overweging of u meteen hele dagen wilt werken of dat u liever begint met een aantal uur per dag. Gedeeltelijke werkhervatting kan een goede optie zijn.

Wat goed is voor de 1, hoeft dat niet voor een ander te zijn. U weet zelf het beste wat u aankunt. Misschien voelt u zich nog helemaal niet in staat om te werken. Het is wel belangrijk om uw wensen en gevoelens aan te geven bij uw werkgever. Hij zal ook ideeën hebben over de mogelijkheden om het werk weer op te pakken. Door de wensen van beide kanten open met elkaar te bespreken, voorkomt u verkeerde verwachtingen en onbegrip.

Functioneren

Of en hoe u op het werk functioneert na een ingrijpend verlies is niet te voorspellen. Veel nabestaanden functioneren kortere of langere tijd niet optimaal. Het kan ook zijn dat u  wel goed functioneert, maar na verloop van tijd een terugslag krijgt. De steun die u krijgt van collega’s speelt een belangrijke rol in de verwerking van uw verdriet en uw functioneren. Het is belangrijk dat zij oprechte aandacht voor u hebben en zich flexibel opstellen.

Helaas is het niet altijd vanzelfsprekend dat uw werkgever en collega’s uw situatie erkennen en erop anticiperen. Misschien wordt u in het begin nog wel ontzien – hoewel u ongetwijfeld ook te maken krijgt met uitingen van onbegrip – maar krijgt u na een paar weken terug van uw collega’s dat het ‘lang genoeg heeft geduurd’.

Doorgaans kost een rouwproces bij het verlies van iemand die heel dicht bij u staat, veel meer tijd dan een paar weken. En bij onvoldoende steun of medeleven op het werk, duurt die periode alleen maar langer. Er bestaat zelfs een kans dat u lichamelijke of psychische klachten krijgt en ziek thuis belandt.

Afspraken maken

Niemand is er bij gebaat als u uitvalt: u niet, uw collega’s niet en uw werkgever niet. Veel organisaties treffen dan ook regelingen om rouwende medewerkers te ondersteunen. Zij werken steeds vaker met een rouwprotocol. Hierin worden afspraken, regelingen en richtlijnen vastgelegd, bijvoorbeeld flexibele verlof- en werkafspraken. Het rouwprotocol speelt in op de verschillen tussen mensen en op de onvoorspelbaarheid van een rouwproces.

Natuurlijk kunt u ook zonder rouwprotocol in goed overleg afspraken maken over het rouwverlof. Een rouwprotocol biedt echter heldere kaders en adviezen, dat kan prettig zijn.

Tip: informeer of uw werkgever een rouwprotocol hanteert. Zo niet, ga dan met elkaar in gesprek. Probeer zo nodig flexibele afspraken te maken die ruimte bieden aan uw verliesverwerking, zowel op korte als langere termijn.

Voor collega’s en werkgevers

Hoe gaat u als nabije collega of werkgever om met een werknemer of collega die een verlies te verwerken heeft? Hoe lang duurt de rouwperiode en hoe kunt u hem of haar het beste ondersteunen? Allereerst is het goed om te weten en begrijpen hoe een rouwproces eruit kan zien. Ook kan een rouwprotocol uitkomst bieden.

Inzicht in het rouwproces

Het is belangrijk te weten dat iedereen op zijn of haar eigen manier omgaat met verliesverwerking. Een rouwproces is dus niet altijd hetzelfde. Toch ervaren de meeste nabestaanden de volgende fasen voordat zij kunnen zeggen dat ze het verlies hebben verwerkt:

  • Fase 1: laten doordringen van de werkelijkheid van het verlies;
  • Fase 2: ervaren van de pijn van het verlies;
  • Fase 3: aanpassen aan het leven zonder de ander;
  • Fase 4: opnieuw leren houden van mensen en het leven.

U kunt hiermee rekening houden voor uw collega of werknemer die met verlies te maken heeft. De duur van een rouwproces valt niet te voorspellen. Soms kan het jaren duren. De verwachting dat iemand na 4 of 6 maanden over het verlies heen is, is onterecht: het gemis wordt vaak dan pas groter. Een verlies is pas verwerkt wanneer iemand er af en toe aan denkt, maar het verdriet zijn of haar leven niet meer beheerst.

Ook is het goed om te weten dat het rouwproces van uw collega of werknemer kan leiden tot verschillende lichamelijke en geestelijke reacties. Denk bijvoorbeeld aan: slecht eten (veel meer of minder eten en drinken dan normaal), slecht slapen, vermoeidheid, concentratieproblemen en overactief gedrag.

Daarnaast kan rouw gepaard gaan met veel wisselende gevoelens zoals: angst, agressie, schuldgevoel, verwarring, opluchting, droefheid en depressie. Het signaleren en bespreekbaar maken van deze symptomen en gevoelens bij uw collega of werknemer, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan zijn of haar verliesverwerking.

Afspraken in rouwprotocol

Als u als werkgever met uw werknemer afspraken wilt maken rond werkhervatting met bijvoorbeeld flexibele verlof- en werkafspraken, dan kan een rouwprotocol uitkomst bieden. Dit protocol bevat richtlijnen hoe het bedrijf omgaat met overlijden en rouwvelof. Hierbij gelden 2 verschillende situaties: 

  1. Een medewerker verliest een dierbare;
  2. Een medewerker overlijdt.

In het rouwprotocol neemt u onder andere de verlofregeling op. Ook is het handig om hieraan praktische checklists toe te voegen.

  • Checklist voor werkgever/leidinggevende van een rouwende werknemer
  • Checklist overlijden van een medewerker


Chat Pratenoververlies.nl

Elke dag van 16.00-22.00 uur

Chat Praten over Verlies

We zoeken nog enthousiaste vrijwilligers

Word vrijwilliger

Yarden blog

jan

27

Genieten!

Enkele momenten waar geprobeerd is weer te geven, dat genieten een kunst is en een voorrecht! Dat genieten energie kan geven en na bewezen dienstverlening, een dankbare herinnering en stimulans is dit werk te blijven doen.

Genieten!