Uitvaartspeech in 10 stappen

Toespraak schrijven voor uitvaart

Het houden van een persoonlijke toespraak op een uitvaart kan u helpen bij de verwerking van een verlies en bijdragen aan een waardevol afscheid. Maar het goed onder woorden brengen van uw emoties is niet altijd gemakkelijk. We helpen u graag op weg, met deze 10 stappen voor het schrijven en voorbereiden van een uitvaartspeech.

Als woorden tekort schieten

Onderstaand stappenplan is met toestemming van de auteurs ontleend aan het boek "Als woorden tekortschieten..". van speechschrijvers Karin Dona en Hendrik Kruit. Deze 10 stappen kunnen u helpen bij het voorbereiden van uw uitvaartspeech.

Stappenplan

Stap 1: Praat met familie en vrienden

Praat met familie en vrienden van de overledene. Luister naar hun verhalen en emoties en maak aantekeningen van deze gesprekken. Het nalezen en uitwerken van de aantekeningen kan helpen bij het schrijven van uw uitvaartspeech.

Stap 2: Haal herinneringen op

Haal met uw naaste familie herinneringen op en noteer alle verhalen en anekdotes die u denkt te kunnen gebruiken in de uitvaart toespraak.

Stap 3: Zoek een rustig plekje

Trek u terug op een plek waar u niet gestoord kunt worden. Probeer stil te staan bij uw eigen gevoelens en schrijf uw emoties op. Uw eigen gevoelens maken een uitvaartspeech heel persoonlijk.

Stap 4: Stel vragen

Stel uzelf, familie en vrienden de volgende vragen over de overledene. Maak ook nu weer aantekeningen van de antwoorden.

 • Wat heeft de overledene voor u betekend?
 • Wat heeft hij of zij voor anderen betekend?
 • Wat is uw meest dierbare herinnering?
 • Waarin onderscheidde de overledene zich?
 • Wat waren zijn of haar verdiensten?
 • Wat waren zijn of haar passies, hobby’s of talenten?
 • Wat waren de hoogte- en dieptepunten?
 • Welke beproevingen heeft hij of zij doorstaan?
 • Waarin werd hij of zij teleurgesteld?
 • Welke idealen of wensen had de overledene?
 • Heeft de overledene die idealen kunnen realiseren?
 • Hoe was de laatste levensfase?
 • Hoe eindigde zijn of haar leven?
 • Wat zult u vooral missen?

Stap 5: Wat wilt u beslist vertellen?

Stel uzelf de vraag wat u beslist wilt vertellen in uw uitvaartspeech. Probeer dat zo kort mogelijk te formuleren in een kernboodschap voor de toespraak. Neem alle aantekeningen door en zoek naar verhalen, anekdotes en herinneringen die deze kernboodschap ondersteunen en verduidelijken.

Stap 6: Maak een goede indeling

Breng structuur aan in uw verhaal met de volgende indeling:

Begin

 • Hebben de laatste dagen van de overledene veel indruk op u gemaakt of heeft u veel met elkaar kunnen praten? U kunt beginnen met een beschrijving van de laatste dagen.
 • Is de overledene jong of onverwacht komen te overlijden? U kunt iets vertellen over de emoties die u daarbij voelt.
 • Is de overledene op hoge leeftijd komen te overlijden of leed hij of zij aan dementie? U kunt eerst in herinnering roepen hoe iemand vroeger was.
 • Kom in ieder geval zo snel mogelijk met de kernboodschap van de uitvaartspeech.

Midden

 • Werk inleidende woorden uit aan de hand van voorbeelden.
 • Verduidelijk uw kernboodschap aan de hand van verhalen en anekdotes.
 • Belicht bepaalde kenmerkende eigenschappen en eigenaardigheden.
 • Benoem zijn of haar bijzondere verdiensten.

Einde

 • Kom terug op de inleiding van uw uitvaart toespraak.
 • Haal de kernboodschap nog eens aan.
 • Spreek een wens uit of geef een vooruitblik: hoe zal het zijn om zonder de overledene verder te moeten leven? Benoem wat u het meest zult missen.
 • Vergeet de aanwezigen niet te bedanken voor hun komst.

Stap 7: Begin met schrijven

U begint nu met schrijven van uw uitvaartspeech. Dit wordt de 1e grove versie van uw toespraak. Hoe moeilijk het ook is, u kunt het beste gewoon beginnen.

Stap 8: Maak hiervan een spreektekst

 • Vermijd schrijftaal in uw toespraak: gebruik geen formele woorden, passieve werkwoorden en bijzinnen.
 • Knip lange zinnen in stukken.
 • Gebruik warme taal: vermijd bijvoorbeeld medische terminologie.
 • Show, don’t tell: het is beter om iets beeldend te maken aan de hand van voorbeelden, dan alleen maar te vertellen.
 • Spreek beeldend: zorg dat de toehoorders uw verhaal voor zich zien.
 • Maak bruggetjes: probeer verschillende onderwerpen met elkaar te verbinden.
 • Herhalen mag: telkens andere woorden voor hetzelfde kan voor verwarring zorgen.
 • Houd het kort: een toespraak van 5 minuten bevat ongeveer 500 woorden.
 • Maak tekstblokken: verdeel de tekst in blokken van 60 tot 80 woorden.
 • Durf te schrappen: schrap bepaalde zinnen als dat beter is voor de totale speech.

Stap 9: Tips voor bij uw presentatie

 • Nummer de pagina’s van uw uitvaartspeech.
 • Gebruik een groot en duidelijk letterkorps.
 • Verken de zaal voordat er mensen zijn.
 • Probeer vooraf de geluidsinstallatie uit.
 • Houd een glas water bij de hand.
 • Straal zelfvertrouwen uit.
 • Spreek duidelijk en iets langzamer dan normaal.
 • Las korte pauzes in.
 • Richt u tot de aanwezigen.
 • Sla niemand over als u mensen wilt bedanken.

Stap 10: Geef de uitvaartleider uw toespraak

Geef een exemplaar van uw uitvaart toespraak aan de uitvaartverzorger of aan een aanwezige vriend. Hij of zij kan het op ieder moment van u overnemen als u door emoties overmand raakt of door de zenuwen niet verder kunt. Ook kunt u ervoor kiezen dat de uitvaartverzorger uw toespraak voorleest.

Meer inspiratie voor uitvaart teksten

Zoekt u inspiratie voor andere uitvaartteksten, zoals uitvaart gedichten of tekst voor op een rouwkaart? Misschien vindt u de volgende artikelen interessant:

Uitvaart gedichten
Kennisgeving: rouwkaart en advertentie
Herdenken met een gedicht (blog)
De dood is mij lief (blog)


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Spiritueel afscheid in de natuur

Inspiratie voor een mooi afscheid

Inspiratie opdoen voor uw uitvaart? Lees meer over bijzondere uitvaarten die we hebben georganiseerd, persoonlijke uitvaartthema's en rouwrituelen.

Lees meer