Als ik kies voor koopsom voor Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering, kan ik dan ook kiezen voor indexatie?

Nee, dat kan niet. Indexeren van uw uitvaartverzekering is alleen mogelijk voor polissen met lopende premiebetaling.

Hebben wij uw vraag volledig beantwoord?