Gelden er voor het afsluiten van een uitvaartverzekering gezondheidseisen en zo ja, welke zijn dat?

Bij het afsluiten van uw verzekering stellen we 3 gezondheidsvragen. Deze gezondheidsvragen zijn voor alle verzekerden, inclusief gratis meeverzekerde kinderen. We stellen de volgende vragen:

  1. Bent u (de verzekerde) in de laatste 3 jaar behandeld voor een hartinfarct, herseninfarct, TIA, hersenbloeding of een geheel of gedeeltelijk afgesloten bloedvat in de buik of hals of benen?
  2. Bent u (de verzekerde) in de laatste 3 jaar behandeld voor een goedaardige of kwaadaardige vorm van kanker, een HIV-infectie, een psychiatrische ziekte of aandoeningen van de longen (behalve astma)?
  3. Heeft u (de verzekerde) een orgaantransplantatie ondergaan of staat verzekerde hiervoor op de wachtlijst, bent u bekend met een nieraandoening of een (aangeboren) hartaandoening, waarvoor operatie nodig is/was?

Deze vragen zijn onderdeel van de medische acceptatie. U bent verplicht deze vragen volledig naar waarheid te beantwoorden. Anders kunnen we uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Heeft u vragen over ons medische acceptatiebeleid?

Neem contact met ons op: webchat / contactformulier / gratis nummer.

Hebben wij uw vraag volledig beantwoord?