Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Onze verzekeringen zijn gekoppeld aan elkaar. Hoe kan ik zorgen dat onze polissen apart worden gezet?

Het is mogelijk om de polis over te dragen. Alleen de verzekeringsnemer kan dit verzoek doen. Hij of zij doet namelijk afstand van de rechten op de polis. Van de nieuwe verzekeringnemer hebben wij een handtekening nodig. De handtekening is nodig zodat wij zeker weten dat de nieuwe hoofdverzekerde bereid is voortaan de premie te betalen (als dat van toepassing is). Na overdracht is er een nieuwe verzekeringsnemer en zijn de verzekeringen niet meer aan elkaar gekoppeld.

Download hiervoor het Formulier Verzekering Overdragen, waarna u het invult, uitprint en ondertekent. Maak hierna een foto of scan van de formulieren en stuur deze mee als bijlage via ons klantcontactformulier. Na ontvangst van volledig ondertekende formulieren maken wij de polisoverdracht in orde.

Het kan gebeuren dat de huidige verzekeringnemer niet bereid is om afstand te doen van de polis. Zou u dan een kopie van het echtscheidingsconvenant naar ons willen sturen? Zo kunnen wij zien aan wie de polis(sen) bij de boedelscheiding zijn toegewezen. Dit geldt ook als u eventueel polissen van kinderen wilt overzetten.

Hebben wij uw vraag volledig beantwoord?