Kan ik verplicht worden het grafmonument op te knappen?

Ja, u bent als rechthebbende verplicht het graf in goede staat te houden. Als het graf in verwaarloosde staat verkeert, kan de begraafplaats het graf onder bepaalde voorwaarden zelfs terugvorderen. Hiervoor zijn regels gesteld in de Wet op de lijkbezorging. De meeste begraafplaatsen hebben hier zelf vaak ook zaken over vastgelegd in eigen contracten of reglementen.

Hebben wij uw vraag volledig beantwoord?