Waar kan ik dankbetuigingen bestellen?

Bij de uitvaartverzorger die de uitvaart heeft verzorgd. Hij of zij kan u hier verder over informeren.

Hebben wij uw vraag volledig beantwoord?