Wanneer wordt iemand gecremeerd?

Als de plechtigheid is afgelopen gaat de kist met de overledene naar de ovenruimte. Daarna begint de crematie meestal al snel.

Hebben wij uw vraag volledig beantwoord?