Wat gebeurt er als een graf wordt opgezegd?

Op termijn zal de begraafplaats het graf dan ruimen en opnieuw uitgeven. De stoffelijke resten gaan naar een verzamelgraf, tenzij u zelf bepaald heeft dat u deze bijvoorbeeld wilt laten cremeren.

Hebben wij uw vraag volledig beantwoord?