Welke kosten komen er kijken bij een nieuw graf?

De kosten voor de begrafenis zelf, de kosten voor de huur van het graf (bij een particulier graf) en meestal ook kosten voor afkoop van het onderhoud. Daarnaast de eventuele kosten voor een monument. Bereken de kosten van het graf en de uitvaart gemakkelijk met onze uitvaartcalcutator.

Hebben wij uw vraag volledig beantwoord?