Veelgestelde vragen

3
Verfijn het onderwerp
terug
De uitvaartzorg
3
Verfijn het onderwerp
terug
De uitvaartzorg
3
Verfijn het onderwerp
3
Verfijn het onderwerp
4
Wat is uw vraag over 'Restbedrag'?
terug
Restbedrag
 • Kan wat overblijft van het verzekerd bedrag worden uitbetaald?

  Als na de financiële afwikkeling van de uitvaart geld overblijft van het verzekerde bedrag, dan kunt u gebruik maken van de 10% regeling.

  Bij deze regeling wordt 10% van het verzekerde bedrag tot maximaal € 500 uitgekeerd uit het resterende tegoed. Het geld wordt gestort op de ervenrekening. Hiervoor hoeft u geen uitvaartnota's in te dienen.

  Als u het bedrag op een ander rekeningnummer wilt ontvangen stuurt u een kopie van de Verklaring van erfrecht op.

  Stuur deze verklaring per post op naar:

  Yarden Verzekeringen

  Afdeling Claimadministratie

  Postbus 10118

  1301 AC Almere.

  Wilt u ons ook laten weten op welk IBAN-bankrekeningnummer wij het geld kunnen overmaken en wie de begunstigde is?

  De 10% regeling geldt niet als uw uitvaartverzekering een geldverzekering is. Bij een geldverzekering wordt het gehele bedrag na overlijden overgemaakt op het bij ons bekende rekeningnummer van de verzekeringnemer, tenzij de erfgenaam anders bepaalt.
 • Wat gebeurt er met het restant van het verzekerd bedrag als de rekening van de uitvaart lager uitvalt dan de verzekerde waarde?