Informatie over uitvaarten en het coronavirus

In verband met de recente corona maatregelen die zijn afgekondigd door het ministerie van VWS heeft Yarden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Maatregelen

Ons beleid is er op gericht om onze dienstverlening te continueren en de gezondheid van nabestaanden, belangstellenden en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Hierbij volgt Yarden de richtlijnen van RIVM en het ministerie van VWS. Indien de veiligheid van medewerkers in het gedrang komt, wijken we van deze richtlijnen af. We volgen daarin de adviezen van de brancheorganisaties.

Lees meer over de specifieke maatregelen die wij in verband met corona op onze locaties hebben genomen en wat dat voor u als gast betekent:

Coronamaatregelen bij het bezoeken van Yarden-locaties

Aantal bezoekers

Het aantal bezoekers dat wij op onze locaties kunnen ontvangen is afhankelijk van de grootte en de indeling van de ruimtes omdat het altijd mogelijk moet zijn om 1,5 meter afstand te houden.

Overleg daarom altijd met uw uitvaartverzorger over de mogelijkheden.

Begroetingen

Wij verzoeken u, in lijn met de voorgeschreven maatregelen, geen handen te schudden.

Wilt u de aanwezigen condoleren of begroeten, dan kunt dat bijvoorbeeld doen door uw hand op uw hart te leggen.

Mondkapje

Per 26 juni is het niet meer verplicht om in onze panden een mondkapje te dragen.

Voor uw en onze veiligheid is het wel noodzakelijk om 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over dit onderwerp (update: 29 juni 2021).

Overlijden melden
Een dierbare komt te overlijden en is misschien besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?

U meldt het overlijden op dezelfde manier. Vermeld daarbij wel dat het mogelijk is dat uw overleden dierbare besmet is met het Coronavirus.

Kan de uitvaart van een besmet persoon wel plaatsvinden?

Er is geen reden om de uitvaart niet door te laten gaan. Wij nemen daarbij wel de juiste beschermingsmaatregelen en verwachten dat u dit ook doet.

Uitvaart regelen
Komt de uitvaartverzorger bij ons thuis om de uitvaart te regelen?

De uitvaart kan telefonisch of via Teams/Skype/Facetime, op een Yarden vestiging of bij u thuis plaatsvinden. Wij houden daarbij de afstand van 1,5 meter in acht. Gemaakte afspraken worden per e-mail bevestigd.

Opbaring/ Verzorging overledene
Wat gebeurt er met mijn dierbare wanneer hij of zij is overleden aan het coronavirus?

Verzorging van een overledene kan zowel thuis als in een uitvaartcentrum plaatsvinden.

Bij verzorging thuis is het mogelijk om samen met de direct nabestaanden de overledene te verzorgen indien zij 1,5 meter afstand bewaren.

Uw dierbare kan zowel thuis als in het uitvaartcentrum worden opgebaard.

Wij volgen hierbij een strikt hygiëneprotocol. Zo dragen wij tijdens het verzorgen van overledenen met corona extra beschermende kleding.

Is een thuisopbaring nog mogelijk na overlijden aan het coronavirus?

Dit is mogelijk.

Uitvaartcentrum
Kan rouwbezoek in een uitvaartcentrum doorgaan?

Openbaar rouwbezoek/condoleance is weer mogelijk. Het is locatie afhankelijk hoeveel mensen er in de betreffende ruimte toegelaten kunnen worden. Naleving van de 1,5 meter afstand regel moet mogelijk zijn. Vraag uw uitvaartverzorger naar de mogelijkheden in het uitvaartcentrum.

Condoleren, kan dat wel?

Er wordt geen hand gegeven. Maar hoe condoleert u dan wel? Dit kan door uw hand op uw hart te leggen zoals hier uitgebeeld.

Crematie/ begrafenis
Mondkapje

Het dragen van mondkapjes is niet verplicht. De 1,5 meter regel is wel van toepassing.

Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn bij een uitvaart?

Het aantal gasten dat wij in het crematorium kunnen ontvangen is, gegeven de 1,5 meter richtlijn, afhankelijk van de grootte en de indeling van de ruimtes. Overleg daarom altijd met uw uitvaartverzorger over de mogelijkheden.

Hoeveel gasten mogen er in het restaurant of koffiekamers?

Het aantal gasten dat wij kunnen ontvangen is, gegeven de 1,5 meter richtlijn, afhankelijk van de grootte van de locatie. Neemt u dus altijd eerst contact met uw uitvaartverzorger op voor het exacte aantal.

Is qua catering, eten, drinken en onze service weer alles mogelijk?

Bijna alles is weer mogelijk echter, houden wij in onze horecagelegenheden rekening met de veiligheid en gezondheid van u en onze medewerkers. Wij verzoeken u vriendelijk de aangescherpte maatregelen op te volgen en begrip te hebben voor eventuele noodzakelijke aanpassingen in ons assortiment en onze serveerwijze.

Kijk op de pagina Eten en drinken voor de diverse mogelijkheden.

Condoleren, kan dat wel?

Er wordt geen hand gegeven. Maar hoe condoleert u dan wel? Dit kan door uw hand op uw hart te leggen zoals hier uitgebeeld.

Kan iemand die in quarantaine zit een uitvaart bijwonen?

Nee, niet in persoon. Er zijn regels waar deze patiënten zich aan dienen te houden. Het is soms wel mogelijk om de uitvaart ‘digitaal’ bij te wonen.

Mag iemand uit een risicogroep – zoals mensen met een verzwakt immuunsysteem – naar de uitvaart komen?

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een uitvaart bij te wonen evenals het bezoeken van andere gelegenheden.

Uitvaartverzekering
Heeft een overlijden als gevolg van het coronavirus gevolgen voor mijn uitvaartverzekering?

Als verzekerde met een Yarden polis bent u verzekerd van een uitvaart. Dit geldt ook bij een overlijden als gevolg van het coronavirus. Bij het regelen van de uitvaart volgen we de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).


Heeft u vragen?

Een aantal terugkerende vragen hebben wij verzameld en voorzien van antwoord, op de pagina veelgestelde vragen. Vindt u hier wellicht het antwoord op uw vraag?

Veelgestelde vragen

Juridische hulp bij een sterfgeval

Yarden in de buurt

Bent u op zoek naar een locatie? Wilt u weten of u begraven kunt worden op die mooie begraafplaats bij u in de buurt?