{"count":"5", "results":[ { "location":"/over-yarden/nieuws/overname-yarden-door-dela-gaat-definitief-door.htm", "title":"Overname Yarden door coöperatie DELA gaat definitief door", "pubdate":"26-07-2021", "lead":"De overname van Yarden door DELA gaat definitief door. DNB en ACM hebben de overname goedgekeurd. De uitvaartverzekeringen van de 1 miljoen Yarden-verzekerden zijn daardoor gered. Op 2 augustus 2021 vindt de overdracht plaats. Nabestaanden van verzekerden van DELA en Yarden kunnen vanaf dan gebruikmaken van elkaars locaties en faciliteiten. " }, { "location":"/over-yarden/nieuws/publicatie-staatscourant-over-de-fusie.htm", "title":"Publicatie Staatscourant over de fusie", "pubdate":"01-07-2021", "lead":"Publicatie Staatscourant en overige media: mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen fusie." }, { "image":"/upload_mm/f/7/a/10341_fullimage_herdenkingsdienst%20fc%20utrecht%20%26%20yarden%202021-02_125x125_9.jpg", "location":"/over-yarden/nieuws/herdenkingsdienst-fc-utrecht-en-yarden-2021.htm", "title":"Herdenkingsdienst FC Utrecht & Yarden 2021", "pubdate":"01-07-2021", "lead":"Op 30 juni jl. vond op het FC Utrecht strooiveld op de Yarden locatie Utrecht Daelwijck een sfeervolle en indrukwekkende herdenkingsdienst plaats. Net als vorig jaar werden in kleine kring de overledenen van de club herdacht. " }, { "location":"/over-yarden/nieuws/cooperatie-dela-neemt-yarden-alsnog-over.htm", "title":"Coöperatie DELA neemt Yarden alsnog over", "pubdate":"05-05-2021", "lead":"Coöperatie DELA is alsnog van plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. Het gaat om de verzekeraar, het uitvaartbedrijf en alle onderliggende organisaties en deelnemingen. " }, { "location":"/over-yarden/nieuws/yarden-franchise-wordt-gefaseerd-afgebouwd.htm", "title":"Yarden Franchise wordt gefaseerd afgebouwd", "pubdate":"25-02-2021", "lead":"De directie van Yarden heeft besloten om per februari 2021 Yarden franchise gefaseerd af te bouwen. Concreet betekent dit, dat alle huidige franchiseovereenkomsten niet verlengd zullen worden en dat er geen nieuwe franchiseovereenkomsten worden aangegaan." } ]}