Milieu en Arbo veiligheid geen belemmering voor resomeren

5 maart 2018
Yarden heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van resomeren. Afgelopen week is het onderzoeksrapport gestuurd naar de verantwoordelijke ministers.
Duurzame bio-crematie dankzij resomeren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is belast met de Wet Op de Lijkbezorging. In april 2017 heeft toenmalig minister Plasterk, de Tweede Kamer laten weten dat er breed draagvlak is voor resomeren. Om het proces van wetswijziging zorgvuldig te laten verlopen, is afgesproken dat Yarden een onderzoek zou uitvoeren naar de Milieu en Arbo veiligheid rondom resomeren.

Uitkomst onderzoeksrapport

Het onderzoek is afgerond en het rapport toont aan dat er geen belemmeringen zijn met betrekking tot Milieu en Arbo veiligheid voor resomeren. Yarden heeft dit rapport inmiddels naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd.

Kamervragen beantwoord

Eind januari heeft NOSop3 aandacht besteed aan de duurzaamheid van resomeren. De kamerfracties van D66, VVD en GroenLinks hebben naar aanleiding hiervan kamervragen gesteld aan de huidige minister van Binnenlandse Zaken. In haar antwoorden benoemt minister Ollongren het rapport van Yarden als een nog te verwachten belangrijk onderzoeksresultaat in het proces om resomeren in Nederland mogelijk te maken.

Resomeren in Nederland

Een afscheid dat recht doet aan de persoonlijke wensen, helpt nabestaanden bij het rouwproces. Het is daarom belangrijk dat mensen in Nederland, naast begraven en cremeren, meer keuzevrijheid voor de uitvaartmethode krijgen. De nieuwe uitvaartmethode resomeren geldt als een volwassen, eerbiedig en duurzaam alternatief.

Draagvlakonderzoek toont aan dat 83% van de inwoners van Nederland vindt dat iedereen vrij moet zijn om te kiezen tussen verschillende uitvaartmethoden, inclusief resomeren. Yarden pleit dan ook vanuit ideologische motieven en zonder winstoogmerk voor een wetswijziging die deze innovatieve uitvaartvorm mogelijk maakt.


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden