Milieu en veiligheid geen belemmering bij resomeren

29 juni 2018
TNO-rapport vandaag aangeboden bij verantwoordelijk minister Ollongren met vraag om wetswijziging.
Geen belemmeringen veiligheid resomeren

TNO heeft in opdracht van Yarden Uitvaartorganisatie onderzoek gedaan naar de arbo- en milieuveiligheid van resomeren. Resomeren is een nieuwe vorm van lijkbezorging die in Nederland nog niet is toegestaan.

Vandaag bood Yarden het onderzoeksrapport aan bij de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het rapport staat dat resomeren geen (veiligheids)belemmeringen kent voor het wettelijk toestaan van deze methode. Ook aan milieu-eisen kan worden voldaan. In een eerder onderzoek toonde TNO al aan dat de milieubelasting van resomeren gunstig afsteekt bij de wel toegestane methoden begraven en cremeren.

Eerder benoemde minister Ollongren dit rapport als een belangrijk, nog te verwachten, onderzoeksresultaat in het proces om resomeren in Nederland mogelijk te maken. De Nederlandse Wet op de lijkbezorging laat op dit moment enkel cremeren, begraven en ter beschikkingstelling aan de wetenschap toe in geval van overlijden.

Resomeren (of bio-cremeren) als nieuwe vorm van lijkbezorging betekent “oplossen in water”. Door middel van een alkalische vloeistof wordt het lichaam van de overledene onder verhoogde druk en temperatuur afgebroken. Na afloop van het proces blijft er een volledig steriele, waterige vloeistof en compleet schoon wit poeder over.

Resomeren veilig en duurzaam

Uit het onderzoeksrapport, gericht op de arbo- en milieuveiligheid van resomeren, blijkt dat deze methode kan voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften die de Nederlandse wet kent. Uit eerdere TNO-studies bleek resomeren bovendien een duurzamere methode dan cremeren of begraven. Daarnaast kan resomeren uiteindelijk op geheel elektrische wijze worden uitgevoerd.

Anders dan cremeren kent de nieuwe methode geen brandgevaar. De introductie van resomeren geeft bovendien, net als begraven en cremeren, geen verhoogde kans op besmetting in het kader van arbo-veiligheid. Als de juiste werkprotocollen worden toegepast, is ook een (te) grote fysieke belasting voor uitvaartverzorgers niet aan de orde. Volgens Mark Spruijt, één van de TNO-onderzoekers: 'Uit het onderzoek komen geen significante redenen naar voren om resomeren niet toe te staan in Nederland.' Aanvullend onderzoek laat daarnaast zien dat het restwater dat overblijft na het resomatieproces steriel is. Het bevat ook geen menselijk DNA.

Keuzevrijheid

Met het aanbieden van dit rapport roept Yarden de minister en de Tweede Kamer op om de Nederlandse Wet op de lijkbezorging te wijzigen. Sabrina Franken, directeur Uitvaartverzorging bij Yarden licht toe: ‘Een afscheid dat recht doet aan de persoonlijke wensen, helpt nabestaanden bij het rouwproces. Het is daarom belangrijk dat mensen in Nederland, naast begraven en cremeren, meer keuzevrijheid in de uitvaartmethode krijgen. In sommige culturen en religies is cremeren geen optie, voor hen is de keuze nu beperkt. Wij zien resomeren dan ook als een volwassen, respectvol en duurzaam alternatief. Hierbij is water het belangrijkste element, in plaats van aarde of vuur.

Resomeren in Nederland

83 procent van de Nederlanders vindt dat iedereen vrij moet zijn om te kiezen tussen verschillende uitvaartmethoden, 25 procent geeft daarbij aan resomeren te overwegen. Dat blijkt uit eerder onderzoek van zowel Yarden als het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Yarden pleit dan ook voor een wetswijziging die deze innovatieve vorm van lijkbezorging mogelijk maakt. In 1888 werd resomeren in de Verenigde Staten gepatenteerd. Pas een eeuw later, begin jaren ‘90, werd het daar voor het eerst commercieel geïntroduceerd. Onlangs maakte ook Brussel bekend deze ecologische manier van lijkbezorging te willen doorvoeren. De ervaringen in het buitenland zijn goed, toch is de methode in Nederland bij wet nog niet toegestaan.

Kamervragen beantwoord

Voormalig minister Plasterk liet de Tweede Kamer al in april 2017 weten dat er breed draagvlak is voor resomeren. Eind januari besteedde NOS aandacht aan de duurzaamheid van resomeren. Meerdere kamerfracties hebben naar aanleiding hiervan kamervragen gesteld aan de huidige minister van Binnenlandse Zaken. De vraag was met name of resomeren op een veilige en milieuvriendelijke wijze kon worden uitgevoerd. Met het rapport dat Yarden vandaag aanbood kan deze vraag positief worden beantwoord.

Meer informatie

Download rapporten in .pdf


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden