Mogelijkheid mantelzorg voor leden

9 november 2018
Mantelzorgorganisatie ‘Saar aan Huis’ voorziet in zorg in laatste levensfase.
Ondertekening samenwerking Saar aan huis

Het CBS voorspelt een tekort aan mantelzorgers, terwijl de behoefte aan zorg aan huis door ontwikkelingen als vergrijzing steeds groter wordt. Om deze zorg voor hun klanten ‘dichterbij’ en laagdrempeliger te maken, tekende Yarden onlangs een samenwerkingsovereenkomst met mantelzorgorganisatie Saar aan Huis. Leden met een Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering kunnen in de laatste fase van hun leven, een gedeelte van het verzekerd bedrag vervroegd uit laten keren in geld, bijvoorbeeld om mantelzorg in te kopen.

Saar aan Huis

Op dit moment staan er nog vijftien mantelzorgers klaar voor iedere 85-plusser, anno 2040 is dit tot zes gedaald (bron:pbl). De zorg in Nederland staat onder druk en er is weinig ruimte voor extra’s naast de noodzakelijke medische zorg. Saar aan Huis is er om te ondersteunen in deze kwetsbare fase met licht huishoudelijk werk, gezamenlijk koken, lichte verzorging en bijvoorbeeld begeleiding bij een doktersbezoek. Sabine Blom van Assendelft, directeur Saar aan Huis: ‘In samenwerking met partijen als Yarden willen we de kwaliteit van zorg waarborgen. We hebben de vraag naar zorg enorm zien veranderen in de afgelopen vijf jaar. Er is te weinig personeel dus de werkdruk is enorm hoog, mantelzorgers kunnen het niet meer aan. Wij vinden het belangrijk om te voorkomen dat mensen in de laatste levensfase hiervan de dupe worden.”

Laatste zorg met Mijn Laatste Wensen

De Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering van Yarden is een flexibele verzekering die de mogelijkheid biedt om in de laatste fase van het leven, tot maximaal 50% van het vezekerd bedrag in geld te laten uitkeren. Met dit geld kan bijvoorbeeld de hulp van een zorgverlener worden ingeschakeld om verlichting te bieden bij ziekte. Om de kwaliteit van die zorg te waarborgen gaat Yarden de samenwerking aan met Saar aan Huis.

Een goed afscheid helpt je verder

Steun bieden aan mensen op een kwetsbaar moment, in de laatste fase van hun leven, is voor Yarden een logische toevoeging aan het dienstenpakket. Sabrina Franken, directeur Yarden Uitvaartverzorging: “Wij willen niet alleen zorg en ondersteuning bieden bij een overlijden, een goed afscheid begint vaak al vóór het overlijden. Door samen met Saar aan Huis zorg uit handen te nemen, hopen wij onze leden de ruimte te geven om zich te concentreren op de laatste levensfase”.

Over Saar aan Huis

Met vestigingen in heel Nederland biedt Saar aan Huis ouderen die ondersteuning die nodig is om comfortabel en verantwoord thuis te blijven wonen. Saar aan Huis is een klantgerichte, particuliere mantelzorgorganisatie. Saar aan Huis kan worden ingeschakeld om het leven thuis te vergemakkelijken. Saars doen onder andere (licht) huishoudelijk werk, houden gezelschap, koken, helpen met de administratie en gaan graag boodschappen doen. 

Meer informatie over Saar aan Huis


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden