Nieuw-/verbouw Crematorium Haarlem

3 december 2018
Na bouwtechnisch onderzoek is eind 2016 besloten om tijdelijk geen gebruik te maken van de grote aula in het Yarden Crematorium Haarlem aan de Vergierdeweg. Het bouwtechnisch rapport stelt dat bij zeer zware weersomstandigheden het gebouw verzwakt kan raken, waardoor er een onveilige situatie kan ontstaan voor de bezoekers en medewerkers. Dit willen wij uiteraard voorkomen.

Waar vinden afscheidsplechtigheden plaats?

De grote aula van Yarden Crematorium Haarlem wordt vanaf januari 2019 verbouwd en gemoderniseerd. Tijdens de verbouw blijven er wel ruimten van het crematorium toegankelijk voor een kleine dienst of een koffiekamer.

Voor grotere afscheidsplechtigheden wordt uitgeweken naar de aula’s van de begraafplaats. De verbouw zal in kwartaal 2 van 2019 worden afgerond. Over een precieze datum wordt nog gecommuniceerd.

Wat zijn de plannen voor Crematorium Haarlem?

Inmiddels is besloten om de aula te verbouwen. Ook de belangstellendenruimte, de familiekamer en de koffiekamer worden verbouwd. De voorbereidingen voor de verbouw zijn in volle gang. In overleg met gemeente, Welstand en vergunninghouders wordt het programma van eisen opgesteld.

Na akkoord van Welstand kan het ontwerp worden voorbereid voor de aanvraag omgevingsvergunning. Deze wordt eind 2018 verwacht. Daarna kan worden gestart met de verbouw. De verbouw zal in 2019 worden afgerond. Over een precieze datum wordt nog gecommuniceerd.

We doen ons uiterste best om tijdens de nieuw-/verbouw de crematies door te laten gaan. Uiteraard kunnen de plechtigheden dan ook blijven plaatsvinden in de aula's van de twee aangrenzende begraafplaatsen.


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden