Nieuw-/verbouw Crematorium Haarlem

17 juli 2017
Na bouwtechnisch onderzoek is om veiligheidsredenen besloten om de grote aula niet meer te gebruiken. Deze wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe aula. Tijdens de nieuw-/verbouw is het crematorium gewoon in gebruik.

Na bouwtechnisch onderzoek is eind 2016 besloten om de aula van het Yarden Crematorium Haarlem aan de Vergierdeweg tot nader bericht niet te gebruiken. Het bouwtechnisch rapport stelt dat bij zeer zware weersomstandigheden het gebouw verzwakt kan raken waardoor er een onveilige situatie kan ontstaan voor de bezoekers en medewerkers. Dit willen wij uiteraard voorkomen.

Waar vinden afscheidsplechtigheden plaats?

Voor afscheidsplechtigheden wordt sindsdien uitgeweken naar andere ruimtes in het crematorium zoals de familiekamer en de belangstellendenruimte, waar een kleine aula gecreëerd is om met maximaal 60 personen een afscheidsplechtigheid bij te wonen. Voor grotere diensten wordt gebruik gemaakt van de aula’s van de begraafplaats. Het crematorium is verder volledig operationeel, de maatregel treft uitsluitend de aula.

Wat zijn de plannen voor Crematorium Haarlem?

Inmiddels is besloten om de aula te verbouwen. Ook de belangstellendenruimte, de familiekamer en de koffiekamer worden verbouwd. De voorbereidingen voor de verbouw zijn in volle gang. In overleg met gemeente, Welstand en vergunninghouders wordt het programma van eisen opgesteld.

Na akkoord van Welstand kan het ontwerp worden voorbereid voor de aanvraag omgevingsvergunning. Deze wordt eind 2018 verwacht. Daarna kan worden gestart met de verbouw. De verbouw zal in 2019 worden afgerond. Over een precieze datum wordt nog gecommuniceerd.

We doen ons uiterste best om tijdens de nieuw-/verbouw de crematies door te laten gaan. Uiteraard kunnen de plechtigheden dan ook blijven plaatsvinden in de aula's van de twee aangrenzende begraafplaatsen.


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Stel ze gerust aan onze virtuele assistent of kijk bij onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden