Minister Plasterk gelast aanvullend onderzoek naar resomeren

23 oktober 2014
Tijdens het Algemeen Overleg Lijkbezorging in de Tweede Kamer op 16 oktober jongsleden heeft minister Plasterk toegezegd een verkenning te laten uitvoeren naar resomeren, een alternatief voor begraven en cremeren.

Uit dit onderzoek moet blijken wat de ethische en milieuaspecten zijn van deze nieuwe uitvaarttechniek en of er maatschappelijk draagvlak voor bestaat. De minister zal de Kamer in het voorjaar informeren over de bevindingen uit deze verkenning. Uitvaartorganisatie Yarden vindt het positief dat in de politiek de discussie over resomeren wordt gevoerd en draagt bij aan het consumentenonderzoek. Yarden hoopt dat er wetswijziging komt om de nieuwe vorm van lijkbezorging ook in Nederland succesvol te introduceren.

De VVD heeft de minister gevraagd naar andere vormen van lijkbezorging te kijken. Yarden is voorstander van een wetswijziging om resomeren ook in Nederland te introduceren. In de Tweede Kamer stond het thema afgelopen donderdag op de agenda. Zo komen in de verkenning op verzoek van het CDA ook de veiligheidsaspecten van resomeren aan de orde. De SGP vindt het van belang dat ethische aspecten, zoals een respectvolle omgang met het lichaam van de overledene, worden meegenomen. Daarnaast willen partijen weten wat resomeren voor het milieu betekent.

Evenwichtige discussie

Minister Plasterk heeft benadrukt dat hij een breed maatschappelijk draagvlak als een voorwaarde beschouwt voor een mogelijke introductie van resomeren. De verkenning moet hierover mede uitsluitsel geven. “Yarden ziet resomeren als een duurzaam alternatief voor de technieken die we al kennen en daarom willen wij dit ook mogelijk maken in Nederland. We vinden het belangrijk dat een discussie over deze nieuwe uitvaartvorm wordt gevoerd. Deze discussie is vergelijkbaar met het debat over cremeren, waarbij destijds ook grote weerstanden overwonnen moesten worden”, zegt Ron Bavelaar, directievoorzitter van Yarden. “Yarden wil hierin een voortrekkersrol vervullen. Ook kan resomeren een goed alternatief zijn voor de grote bevolkingsgroepen in ons land die om religieuze redenen niet voor cremeren kiezen dan wel de verkeerde associatie hebben bij cremeren.”


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden