Problemen met afschrijving verzekeringspremie

31 augustus 2017
In augustus zijn er problemen geweest met de automatische afschrijving van premies. Mogelijk is uw premie nog niet afgeschreven of is er minder geld van uw rekening afgeschreven. De premie die nog niet betaald is in augustus, wordt in september afgeschreven. Dat kan betekenen dat u in september de premie voor 2 maanden betaalt.

Door een technische storing zijn de automatische afschrijvingen van de verzekeringspremies bij een aantal klanten in de maand augustus niet goed uitgevoerd. Het is mogelijk dat de afschrijving van de premie over meerdere dagen is verdeeld. Normaalgesproken schrijven wij alle premies in 1 keer af. In augustus kan de automatische afschrijving bij uitzondering over meerdere keren zijn uitgevoerd.

Daarnaast is bij een aantal polissen nog geen premie afschreven terwijl dit normaalgesproken altijd op een vaste datum gebeurt. Wij schrijven deze premie in de week van 4 september alsnog af. Dit betekent dat bij de betreffende polishouders aan het begin en aan het eind van de maand september een automatische afschrijving plaatsvindt.

U hoeft verder geen actie te ondernemen als er te weinig premie bij u is afgeschreven. Wij zorgen dat alle premies worden geïnd.

Wij betreuren de situatie die is ontstaan en bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan.


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden