Uitspraak hoger beroep

1 december 2020
1 december 2020 – De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep van 17 november jl. ten gunste van Yarden. De rechter heeft het vonnis afgewezen van het kort geding dat op 11 september jl. plaatsvond.

Reactie van Yarden:

  • De uitspraak van het hof bevestigt dat de en-bloc het laatste redmiddel was voor onze polishouders en dat Yarden geen andere middelen ter beschikking had om weer te voldoen aan de wettelijke solvabiliteitseisen.
  • De weg is door deze uitspraak weer open voor het vinden van een duurzame oplossing.
  • Marktverkenning volgt om te komen tot een verkoop van Yarden om die duurzame oplossing vorm te geven.

In 2007 heeft Yarden haar pakketpolissen omgezet in sommenpolissen. De wijze waarop die maatregel is doorgevoerd bleek achteraf onjuist en is eind 2018 teruggedraaid. Hierdoor daalde de solvabiliteit van Yarden tot ver onder het wettelijk minimum. Vanaf dat moment zijn maatregelen onderzocht om opnieuw te voldoen aan de wettelijke eisen. Uiteindelijk bleek het enige effectieve middel om dat te realiseren het met een beroep op de en-bloc clausule eenzijdig doorvoeren van een aanpassing van de polisvoorwaarden.

Over Yarden

Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie.


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden