Verkiezing Yarden Franchiseraad

28 juni 2011
Op 20 juni jongsleden heeft de verkiezing van de franchiseraad plaatsgevonden. Maar liefst 7 franchisenemers stelden zich kandidaat.

28 juni 2011

Op 20 juni jongsleden heeft de verkiezing van de franchiseraad plaatsgevonden. Maar liefst 7 franchisenemers stelden zich kandidaat. Er konden maximaal 5 franchisenemers gekozen worden. Alleen de franchisenemers konden een stem uitbrengen en daarmee hun vertegenwoordigers kiezen. Nadat de stembiljetten waren ingenomen, werden deze gecontroleerd door 2 leden van de commissie en door Joost Bos van Koelewijn en Partners. Vervolgens werden de namen genoemd en geturfd op een flipover en daarnaast werden de tellingen direct via Powerpoint gepresenteerd. Tot het laatste moment was het spannend. Op de foto zien jullie de uiteindelijk gekozen leden van de Franchiseraad. Vlnr: Francien Weber, Mirjam Hamoen, Dineke de Ruiter, Simon Slager en Jochum Wouda. De franchisegever levert 2 afgevaardigden voor de raad. Vanaf maart 2011 heeft de voorbereidingscommissie, onder begeleiding van Joost Bos van Koelewijn & Partners, een reglement voor de Yarden Franchiseraad en een verkiezingsprotocol opgesteld. Daarnaast is de commissie voortdurend betrokken geweest bij de gemaakte afspraken en procedures rondom de raad en de verkiezingen. De franchiseraad is een adviesorgaan dat streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak. Door overleg te voeren kan de Franchisegever de belangen van de Franchisenemers onderkennen, daar rekening mee houden in beleid en draagvlak voor beleid creëren. Het is een degelijke en praktische overlegstuctuur die bij vele franchiseorganisaties bewezen succesvol is en waarbij flexibel, effectief en slagvaardig gehandeld kan worden. Omdat het aantal franchisenemers inmiddels fors gegroeid is, waren we hier echt aan toe. In september 2011 zal de eerste Franchiseraad van start gaan. We bedanken en hebben respect voor de mensen die zich kandidaat hebben gesteld. We zijn blij met de verkozen vertegenwoordiging en wensen hen veel succes. Met deze nieuwe mijlpaal gaan we met Yarden Franchise weer een nieuwe fase in en zijn we klaar voor verdere groei! Ben Buitelaar

Manager Franchise


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden