Yarden keert ledenvoordeel uit van € 8,1 miljoen

31 mei 2016
Uitvaartorganisatie Yarden kijkt terug op een solide jaar waarin goede resultaten zijn geboekt. In 2015 keerde Yarden een ledenvoordeel van € 8,1 miljoen uit.
Het Financieel Jaarverslag 2015 heeft als onderwerp Rouwkost.

Rouwkost: 2015 solide jaar met goed resultaat

Dit geeft nabestaanden recht op een extra vrij besteedbaar bedrag van minimaal 10% bovenop de verzekerde som, te besteden aan de uitvaart van de verzekerde. Yarden is het eigendom van een vereniging en zorgt ervoor dat het resultaat ten goede komt aan haar leden.

De uitvaartorganisatie zag haar ledenaantal, omzet, netto resultaat en Solvency II-ratio  stijgen ten opzichte van 2014. In 2015 boekte Yarden een omzet van € 200,3 miljoen. Het netto resultaat bedroeg € 10,24 miljoen en de Solvency II-ratio had een bandbreedte tussen de 180% en 220%.

Integrale klantbelofte

Ron Bavelaar, directievoorzitter Yarden: 'Het blijft een grote eer dat nabestaanden de verzorging van de uitvaart van een dierbare aan onze uitvaartverzorgers toevertrouwen. Onze dank gaat ook uit naar al onze andere medewerkers en vrijwilligers die iedere dag weer met veel energie en passie een goed afscheid van het leven voor iedereen bereikbaar maken. Maar Yarden doet nog veel meer. Onze vereniging geeft voorlichting en werkt aan de bewustwording rond thema’s over leven, dood en afscheid. En biedt nabestaanden indien gewenst nazorg. Hiermee vervult Yarden een belangrijke maatschappelijke functie die bijdraagt aan onze slogan 'Een goed afscheid helpt je verder.''

Klanttevredenheid

Sinds juli 2013 bezit Yarden de Gouden Oor Erkenning. Deze certificering van het onafhankelijke instituut Stichting Gouden Oor is een bewijs dat de aanbevelingen die Yarden van het instituut krijgt,  structureel in de bedrijfsvoering worden geïmplementeerd. De trend van een steeds hogere klanttevredenheid zet ook door in 2015.  In het verslagjaar is de klanttevredenheid gestegen van 7,8 (2014) naar 8,0 (2015).

Yarden Uitvaartzorg

Klanten die bij Yarden verzekerd zijn en lid zijn van Vereniging Yarden, komen in aanmerking voor een ledenvoordeel van 10% van het verzekerd bedrag wanneer Yarden Uitvaartzorg de uitvaart verzorgt. Het extra bedrag dat daaruit voortvloeit, kunnen nabestaanden direct besteden aan de uitvaart van de verzekerde.

Daarmee heeft Yarden Uitvaartzorg in 2015 een ledenvoordeel verleend van in totaal € 8,1 miljoen. Het resultaat voor belasting bedroeg over 2015 € 2,3 miljoen (2014: € 1,7 miljoen). In 2015 verzorgde Yarden Uitvaartzorg 12.655 uitvaarten (2014: 12.262). Leden en klanten van Yarden waardeerden de dienstverlening van Yarden Uitvaartzorg opnieuw met een 9+.

Vereniging Yarden

Met bijna 1 miljoen leden en een historie van meer dan 100 jaar is Vereniging Yarden de één na grootste vereniging van Nederland. Met voorlichting en diverse activiteiten bevordert Vereniging Yarden de bewustwording over leven, dood en afscheid. Ruim 200 actieve leden zijn als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van landelijke projecten en regionale of lokale bijeenkomsten. In 2015 werden circa 150 bijeenkomsten en projecten georganiseerd, waar 12.000 bezoekers op af kwamen.

Yarden Uitvaartverzekeringen nv

Mede door de overname van de uitvaartportefeuille van NorthWest is de verzekeringsportefeuille verder toegenomen. Door de operationele en beleggingsresultaten bleef de solvabiliteit robuust en ruim boven de interne norm. De solvabiliteit onder SII ligt in 2015 tussen de bandbreedte 180% - 220% (2014: 168%).

Yarden Uitvaartfaciliteiten

Yarden Uitvaartfaciliteiten verzorgde in 2015 28.080 crematies (2014: 26.433). Dit is 30% van alle crematies in Nederland. Het resultaat voor belasting bedroeg over 2015 € 2,2 miljoen (2014: € 1,3 miljoen).

Risicobeheersing

In 2015 heeft Yarden zich met betrekking tot risicobeheersing primair bezig gehouden met de voorbereiding van het verzekeringsbedrijf op het nieuwe risicogebaseerde raamwerk. De regels van Solvency II full regime zijn van toepassing sinds 1 januari 2016.

Lees het jaarverslag online


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden