Afscheidsmonitor: uitvaart mag vrolijk en gezellig zijn

10 september 2015
Gezelligheid en vrolijkheid tijdens de uitvaart mag tegenwoordig. Dit blijkt uit de Afscheidsmonitor van uitvaartorganisatie Yarden. Was de uitvaart traditioneel een sober en ingetogen moment, nu is er voor 61% van de Nederlanders zeker ruimte voor een vrolijke noot.

Met name mannen houden hun uitvaart liever luchtig met ruimte voor humor. Vrouwen willen het liefst een ‘warme’ uitvaart, maar houden daarbij wel de hand op de knip. Ook op andere punten lopen de uitvaartwensen van mannen en vrouwen sterk uiteen.

Man wil humor, vrouw wil warmte bij afscheid

Bijna iedereen (94%) denkt eens in de paar jaar na over zijn eigen uitvaart. Toch staan vrouwen er vaker bij stil dan mannen (27% vs. 13%). Vrouwen beschrijven hun gewenste uitvaart vaker als ‘warm’ (65% vs. 49%), terwijl mannen vaker de woorden ‘humor’ (39% vs. 26%) en ‘luchtig’ (33% vs. 23%) noemen. Ook de wijze van opbaring (open/gesloten kist) is voor vrouwen belangrijker dan voor mannen (resp. 46% vs. 31%).

Vrouw zuiniger dan man

Ook als het gaat om het bedrag dat men aan de uitvaart wil besteden, verschillen mannen en vrouwen. Vier op de tien (39%) Nederlanders geven bij voorkeur een gemiddeld bedrag uit aan hun uitvaart. Bijna een derde (29%) van de mensen wil het zo goedkoop mogelijk houden. Daarbij geldt dat vrouwen meer de hand op de knip houden dan mannen. Ruim een derde (35%) van de vrouwen wil een ‘budgetuitvaart’, terwijl dit voor slechts een kwart (23%) van de mannen geldt.

Samen zorgen voor een mooi afscheid

Ron Bavelaar, directievoorzitter van Yarden: ‘Vanuit onze maatschappelijke functie doen wij elk kwartaal onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar trends en ontwikkelingen op het gebied van verlies, afscheid, uitvaart, herinneren en rouw. Hieruit blijkt nu dat de sobere en ingetogen uitvaart op z’n retour is en de ‘gezellige’ en ‘vrolijke’ uitvaart aan populariteit wint. De verschillen in de uitvaartwensen van mannen en vrouwen benadrukken dat het belangrijk is om al vroeg in een relatie het gesprek met elkaar aan te gaan over een mogelijk afscheid. Alleen door gezamenlijk te praten over elkaars wensen, wordt een afscheid mogelijk dat iedereen recht doet. En dat is belangrijk want een goed en betekenisvol afscheid helpt mensen namelijk echt verder.’

Geen schulden na de dood

Op een aantal punten zijn mannen en vrouwen het wel met elkaar eens. Zowel bijna alle mannen als vrouwen (90,7%) vinden het belangrijk dat nabestaanden geen schulden overhouden na hun dood. Ook vinden mannen vrijwel dezelfde dingen om vooraf te regelen belangrijk als vrouwen. Twee derde vindt de muziek het meest belangrijk (63%). Ook de catering na afloop (48%), locatie van het graf/de gedenkplaats/verstrooiing (47%) en de locatie van de uitvaart (41%) worden vaak belangrijk gevonden.

Yarden Afscheidsmonitor

Yarden doet elk kwartaal onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar trends en ontwikkelingen op het gebied van verlies, afscheid, uitvaart, herinneren en rouw. Met de Afscheidsmonitor probeert Yarden zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in maatschappelijke ontwikkelingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder minstens 500 respondenten door marktonderzoekbureau PanelWizard.


Informatie voor de pers

Yarden wil zo helder mogelijk inzicht geven in het bedrijf en zijn dienstverlening. Voor alle relevante media-informatie kunt u terecht op onze Perspagina.

Informatie voor de pers

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden