Yarden en Vereniging GUV gefuseerd

4 maart 2016
Vereniging Gooische Uitvaartverzorging (GUV) en Uitvaartorganisatie Yarden zijn per 1 januari 2016 gefuseerd. De beide ledenraden hebben de fusie nu formeel bekrachtigd, waarmee deze met terugwerkende kracht is gerealiseerd.
Groep proost met glas champagne

Op donderdag 3 maart is de akte van fusie tussen beide partijen ondertekend. Een goede aanleiding voor een toost door de vertegenwoordigers van Yarden en GUV samen met de notaris. De fusie biedt grote voordelen aan de leden van beide organisaties en heeft geen personele gevolgen.

Samen sterker

Ron Bavelaar, directievoorzitter Yarden: ‘Deze fusie is een logisch gevolg van de gesprekken die al een langere tijd werden gevoerd tussen beide partijen. Yarden streeft naar een landelijke dekking om iedereen in Nederland een passend afscheid te kunnen geven. GUV heeft veel kennis van de lokale markt. Deze sterke positie in 't Gooi, Vechtstreek en Eemland en de goede uitstraling van GUV zijn voor ons erg aantrekkelijk. De fusie met een kwalitatieve speler als GUV maakt ons trots en zorgt ervoor dat een goed en waardig afscheid voor nog meer mensen in deze regio bereikbaar wordt. Dat is belangrijk, want een goed afscheid helpt je verder.’

Leden centraal

Just van Toor, voorzitter bestuur GUV: ‘Deze fusie, waarbij GUV als een zelfstandige BV binnen Yarden wordt ingepast, biedt grote voordelen voor onze organisaties. Het belangrijkste is dat de belangen van al onze leden nog beter worden behartigd. Zo zijn de bij GUV aangesloten leden nu lid van Vereniging Yarden. Wanneer zij de uitvaart door GUV laten uitvoeren, profiteren zij van het ledenvoordeel dat Yarden biedt. Daarnaast gaat de fusie ons efficiency- en schaalvoordelen opleveren. Met name op de gebieden innovatie en marketing kunnen wij meeliften op het succes van Yarden, terwijl we wel onder onze lokaal sterke naam actief blijven. Wij zijn er daarom van overtuigd dat de fusie voor alle betrokkenen positief is.’


Informatie voor de pers

Yarden wil zo helder mogelijk inzicht geven in het bedrijf en zijn dienstverlening. Voor alle relevante media-informatie kunt u terecht op onze Perspagina.

Informatie voor de pers

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden