"Ik vond het waardevol om te ontdekken wat er


mogelijk is om mijn afscheid écht persoonlijk te maken"

"Ik vond het waardevol om te ontdekken wat er


mogelijk is om mijn afscheid écht persoonlijk te maken"


Donorcodicil

Het initiatief wetsvoorstel van D66 over actieve donorregistratie (ADR) is dinsdag 13 februari 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. Hiermee krijgt Nederland een systeem van actieve donorregistratie.

Na het overlijden moeten veel beslissingen worden genomen. Eén daarvan is wat er met het lichaam van de overledene gebeurt. Tijdens uw leven kunt u zelf vastleggen of u wel of geen donor wilt worden, of dat u uw lichaam bijvoorbeeld ter beschikking wilt stellen van de wetenschap. Breng sowieso familie en vrienden op de hoogte van uw wensen.

Wat verandert er met deze wetswijziging?

Het huidige toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van Actieve Donorregistratie. De nieuwe donorwet regelt dat iedereen vanaf 18 jaar in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister.

De nieuwe wet wordt in de zomer van 2020 ingevoerd. Alle Nederlanders van 18 jaar en ouder ontvangen in deze periode een brief met de vraag om hun keuze over orgaandonatie vast te leggen in het Donorregister. Wie na een aantal brieven geen registratie in het Donorregister maakt, wordt automatisch geregistreerd met ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie.

Zolang de nieuwe wet nog niet is ingevoerd, blijft het huidige toestemmingssysteem van toepassing.

Meer informatie over de nieuwe donorwet leest u op de website van de Rijksoverheid.

Donor worden

Er is voor patiënten in Nederland een grote behoefte aan donororganen zoals longen, lever, bot, nieren, hoornvlies, hartkleppen en huid. Veel mensen hebben zich als donor opgegeven, maar zo’n 40% van de Nederlanders nog niet. Zorg dat uw familie en vrienden op de hoogte zijn van uw voorkeur. Als u geen donorcodicil heeft, mogen zij na uw overlijden alsnog toestemming geven voor een donatie.

Afscheid na de donatie

Organen en weefsels worden direct na het overlijden uitgenomen, met het grootste respect voor de overledene en de nabestaanden. Daardoor kunnen nabestaanden van overledenen met een donorcodicil op een waardige manier afscheid nemen.

Ter beschikking stellen van de wetenschap

Als u uw lichaam ter beschikking stelt van de wetenschap, wordt het gebruikt voor onderwijs en onderzoek aan de universiteit. Het is dus iets anders dan donor zijn. U moet het dan ook op een andere manier laten vastleggen. In een formulier van de universiteit die u toestemming geeft en in een testament of daarvoor bestemd codicil. Ook hier is het belangrijk dat uw naasten op de hoogte zijn van uw voorkeur.

Weinig tijd voor afscheid

Nabestaanden moeten binnen 24 uur afscheid nemen, want dan moet het lichaam op de universiteit zijn. Er is geen begrafenis of crematie, maar onze mensen kunnen wel helpen bij het organiseren van een speciale herdenkingsceremonie.

Aanmelden en meer informatie

Wilt u uw lichaam ter beschikking stellen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs? Neem dan contact op met een van de anatomische instituten. Kijk op NGIZ Donorvoorlichting of bel met de Stichting Donorvoorlichting: 0900 821 2166.


Chatten over verlies en rouw

Chat Pratenoververlies.nl

Elke dag van 16.00-22.00 uur

CHAT PRATEN OVER VERLIES

We zoeken nog enthousiaste vrijwilligers

WORD VRIJWILLIGER

Uitvaartwensen vastleggen op papier

Uw uitvaart

Een goed afscheid helpt je verder. Dat geldt ook voor uw nabestaanden als ze afscheid van u moeten nemen. Heeft u wel eens nagedacht over uw eigen uitvaartwensen?

Lees meer