“Gastvrij als onze moeder was, wilde ze ook


bij haar afscheid voor een goede catering zorgen”

“Gastvrij als onze moeder was, wilde ze ook


bij haar afscheid voor een goede catering zorgen”

Is dat eigenlijk wel een goede dag om te sterven?

7 mei 2017
Een column van Francien Weber, Yarden & Weber Uitvaartzorg

Er zijn situaties zoals bij een ongeneeslijke ziekte, waarbij een overlijden op korte of langere termijn verwacht kan worden. De behandelend arts heeft dan de overtuiging dat er sprake is van uitzichtloos en ondragelijk lijden van de patiënt. In deze periode van naderend overlijden nemen mensen steeds vaker contact met mij op om de wensen op papier te zetten. Ook ouderen en alleen-gaanden willen tegenwoordig steeds vaker om de nabestaanden te ontzorgen of om zeker te weten dat alles gebeurt zoals zij zelf willen, hun wensen vastgelegd hebben. 

Voorbespreking

Zo maak je dus als uitvaartverzorgster steeds vaker mee dat je precies weet op welk tijdstip iemand zijn dood heeft geregeld. Ik betrap me erop dat ik dan regelmatig op de klok kijk of het tijdstip al daar is en ik een telefoontje krijg dat het gebeurd is en ik mag komen regelen. In veel gevallen heb ik dan de voorbesprekingen gehad en kan ik meteen aan het werk. 

Goede dag om te sterven

Een van de vragen tijdens zo’n voorbespreking was of de vrijdag eigenlijk wel een goede dag was om te sterven. De persoon in kwestie was een zeer praktisch ingesteld mens en maakte zich zorgen of het dan allemaal wel te regelen was met een weekend voor de deur. Gelukkig kon ik antwoorden dat de verschillende instanties die we moeten bereiken om het afscheid te regelen dan in ieder geval bereikbaar zijn.

Het is altijd zo dat er heel zorgvuldig wordt nagedacht over de bepaalde datum zodat het niet valt op de verjaardag van een geliefd kleinkind of anderszins.

Moed

Wij weten allemaal dat we ooit zullen sterven. Het is dan ook heel bijzonder als je het moment van sterven weet van een ander. Ik ben altijd diep onder de indruk van de moed van iedereen die bij dit proces betrokken is.

Vol liefde laten gaan

De rust van degene die voor euthanasie kiest en die weet dat er een medemens is die je wens, om menswaardig te sterven, wil vervullen. Een mens vol empathie namelijk de dokter, die net als ik die dag ook ieder moment op de klok zal kijken. De nabestaanden die vol liefde hun geliefde zullen laten gaan, daarbij hun eigen verdriet even naar de achtergrond schuivend. 

Als ik al deze mooie gevoelens bij elkaar zie en ervaar dan is het zeker een goede dag om te sterven als je omringd bent door al je dierbaren. Het moment van afscheid nemen kan dan niet bewuster worden beleefd.

Ik ben dankbaar dat ik daar een steentje aan mag bijdragen.

Francien Weber, uitvaartondernemer Yarden & Weber Uitvaartzorg