“Gastvrij als onze moeder was, wilde ze ook


bij haar afscheid voor een goede catering zorgen”

“Gastvrij als onze moeder was, wilde ze ook


bij haar afscheid voor een goede catering zorgen”

Met afscheid begint herdenken

24 april 2017
Met afscheid begint herdenken, een column van Francien Weber van Yarden & Weber Uitvaartzorg

Tijdens de Nationale herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen. In elke gemeente vindt dan een herdenking plaats. Voor mij is het doel duidelijk namelijk het herdenken van de slachtoffers. Maar daarnaast dat er nog steeds geweld in de wereld is en ik ben mij bewust dat conflicten overal kunnen beginnen, ook in mijn eigen omgeving.

Ereveld

Dit jaar wordt op het Ereveld in Loenen op een indringende manier gestalte gegeven aan de herdenking. Bij ieder kruis zal een mens van dezelfde leeftijd als het slachtoffer staan om zo een levend beeld te geven van de slachtoffers, indrukwekkend en stil-makend. Het slachtoffer wordt zo een individu.

Individualisering

Individualisering en de daarmee gepaard gaande zoektocht naar zingeving zijn twee belangrijke ontwikkelingen in de Nederlands samenleving. Het heeft ook gezorgd voor trends in de uitvaart zoals een duurzame uitvaart, speciale asbestemmingen, spectaculaire kisten, sterven waar en wanneer we willen.

Waarde aan het leven geven

Het zijn eigenlijk allemaal uitingen van ons individualisme en/of onze hang naar betekenis. Doordat we ons leven inrichten zoals we zelf willen en er waarde aan proberen te geven hebben we moeite met doodgaan. De dood, of het nu gaat om die van onszelf of die van een dierbare, moet op een of andere manier betekenis krijgen. Een leven kan niet zomaar voorbij zijn. Dit leidt ertoe dat we meer met de dood bezig zijn en dat de dood weer een plek krijgt in ons leven.

Niet zomaar loslaten

Uitvaarten hebben steeds vaker een persoonlijk karakter en hoeven niet langer alleen maar een treurige gebeurtenis te zijn. Een uitvaart kan ook dienen om het leven van de overledene te vieren. Een overledene die net als wij een individu was en die net als wij een leven trachtte te leiden dat zinvol en bijzonder was. We willen die overledene daarom niet zomaar loslaten. We zoeken naar manieren om ons verdriet te uiten en om hen die ons ontvallen zijn te blijven koesteren. Om verdriet te verwerken moeten we praten, vertellen, naar elkaar luisteren en herdenken.

Francien Weber, uitvaartverzorger Yarden & Weber Uitvaartzorg Oldambt

Je bent van harte welkom in Afscheidswinkel ’t Moment aan de Venne 107c te Winschoten.