“Gastvrij als onze moeder was, wilde ze ook


bij haar afscheid voor een goede catering zorgen”

“Gastvrij als onze moeder was, wilde ze ook


bij haar afscheid voor een goede catering zorgen”

Ter nagedachtenis aan Jo en Mimi

2 juni 2015
Column van Ingrid Golsteijn, Yarden & Golsteijn Uitvaartzorg Sittard-Geleen

In november 2014 maakte ik kennis met Jo, vlak na het overlijden van zijn vrouw Mimi. Elke kennismaking met een familie, vlak na het overlijden van een dierbare, is intens en bijzonder. Veel families blijven mij bij en enkele ontmoetingen worden een onuitwisbare herinnering . Mimi en Jo, beiden zwaar lichamelijk gehandicapt, zijn voor mij zo’n onuitwisbare herinnering.
Tijdens mijn eerste bezoek aan Jo, zag ik dat het huis van Mimi en Jo vol hing met zelf gemaakte schilderijen met vrolijke kleuren. Deze schilderijen gaven op een bepaalde manier kleur aan hun aangepaste huis met de vele technische hulpmiddelen en hun leven vol zware lichamelijke beperkingen.
Na het overlijden van Mimi had Jo’s leven geen kleur meer. Het verlies van Mimi was onverteerbaar voor hem en zijn eigen lichamelijke conditie en de kwaliteit van leven ging steeds verder achteruit. De vooruitzichten waren evenmin positief.

Jo besloot zelf de regie over zijn levenseinde te voeren en is in mei 2015 overleden. Enkele weken voor zijn overlijden heeft Jo zijn uitvaartwensen met mij besproken en vastgelegd. In het huis, dat in november 2014 nog vol hing met schilderijen, hing toen nog maar 1 schilderij. Hij had alle schilderijen, vooruitlopend op zijn naderende overlijden, verdeeld onder zijn vrienden en kennissen, in ruil voor een donatie aan het Ronald McDonald huis. Ik heb Jo gevraagd of ik dit allerlaatste schilderij uit zijn collectie een plek mocht geven in de huiskamer van ons binnenkort te openen afscheidshuis. Uiteraard met een donatie voor het Ronald Mc Donald huis. Jo stemde in.

Dat dit schilderij voor mij een bijzondere herinnering is en kleur blijft geven aan mijn bijzondere ontmoeting met dit echtpaar, moge duidelijk zijn. Ik hoop dat het ook de herinnering van nabestaanden aan het afscheidshuis kleur mag geven, net zoals het de huiskamer van Jo en Mimi ooit kleur gaf.

Ingrid Golsteijn
Yarden & Golsteijn Uitvaartzorg Sittard-Geleen

Meer informatie