"Het heeft me zo geholpen om


tijdens activiteiten lotgenoten te ontmoeten"

"Het heeft me zo geholpen om


tijdens activiteiten lotgenoten te ontmoeten"

feb

20

Keuzes rondom het levenseinde

Lezing

Iedereen weet dat hij eens zal sterven. Maar onder welke omstandigheden dat gebeurt, weet niemand.

AANMELDEN
  • Zaal open vanaf 19.00 uur
  • Aanvang activiteit 19.30 uur
  • Einde activiteit 21.30 uur

Crematorium Daelwijck in Utrecht, Floridadreef 7, 3565 AM Utrecht

Gratis entree


Op hoge leeftijd in slaap overlijden is voor velen een mooie dood. Maar u kunt ook ongeneeslijk ziek worden, een hartstilstand krijgen, dement worden of in coma raken. Hoe zorgt u dán voor een goede dood? Wat gebeurt er als u uw wil niet meer kunt uiten? En vooral: hoe moeten de behandelend arts, jouw naasten of de gevolmachtigde dan handelen? Vaak wordt gedacht dat met het invullen van de wilsverklaringen een euthanasieverzoek of behandelverbod geregeld is. Maar uit ervaringen blijkt dat dit niet voldoende is. U moet deze wilsverklaringen bijvoorbeeld ook bespreken met uw arts en naasten. Bovendien dient u ervoor te zorgen dat iemand uw volmacht heeft voor het geval u zelf niet meer over medische handelingen kunt beslissen.

Tijdens de lezing komen al deze zaken aan bod. Daarnaast wordt er ingegaan op de verschillende wilsverklaringen (zoals het behandelverbod, het euthanasieverzoek en de niet-reanimerenpenning), wordt uitgelegd wat men moet doen om verwarring rondom het levenseinde te voorkomen en hoe de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) daarin kan ondersteunen.

Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw aanmelding te bevestigen