"Het heeft me zo geholpen om


tijdens activiteiten lotgenoten te ontmoeten"

"Het heeft me zo geholpen om


tijdens activiteiten lotgenoten te ontmoeten"

Hoofdbestuur Vereniging Yarden

Het Hoofdbestuur wordt benoemd door de Ledenraad en bestaat uit 6 leden met elk een eigen portefeuille. Het is verantwoordelijk voor landelijke en regionale plannen en is ambassadeur bij relevante organisaties en groeperingen. Namens Vereniging Yarden treedt het Hoofdbestuur als aandeelhouder op. Het Hoofdbestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad.

Taken van het Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur van Vereniging Yarden:

  • is verantwoordelijk voor landelijke en regionale plannen en de uitvoering daarvan;
  • denkt met de directie mee over de koers van Yarden;
  • is ambassadeur bij relevante organisaties en groeperingen.

De leden van het Hoofdbestuur

  • Derck van der Vegte, voorzitter
  • Margo de Kok, vice-voorzitter
  • Jan Neijzen, secretaris
  • Erhan Yildiz, penningmeester
  • Dave Heilbron, lid
  • Annemieke Mars, lid

De directievoorzitter van Yarden is ambtelijk secretaris en adviseur van het Hoofdbestuur.

Wilt u zich ook inzetten voor Yarden?

Wilt u Yarden ook ondersteunen? En bijdragen aan betere verliesverwerking? Samen geven we mensen een beter afscheid. Word vrijwilliger bij onze vereniging.


Yarden werkt veel met vrijwilligers

Ook vrijwilliger worden?

Voor meer informatie of om u meteen aan te melden als vrijwilliger, stuurt u een e-mail naar wordvrijwilliger@yarden.nl.

Waardig afscheid nemen met kaarslicht

Vereniging Yarden

Vereniging Yarden heeft als doel om u voor, tijdens en na de uitvaart zo goed mogelijk te helpen, ondersteunen en te inspireren. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks ruim 100 activiteiten.

Lees meer