"Het heeft me zo geholpen om


tijdens activiteiten lotgenoten te ontmoeten"

"Het heeft me zo geholpen om


tijdens activiteiten lotgenoten te ontmoeten"

Bent u ons nieuwe Hoofdbestuurslid?

Vereniging Yarden stimuleert het open gesprek rondom het levenseinde en wil voor haar ruim 1 miljoen leden een waardige, betaalbare en unieke uitvaart waarborgen. Onze 200 vrijwilligers geven voorlichting en organiseren bewustwordingsactiviteiten. Hiermee helpen zij mee om te laten zien dat elk afscheid van het leven goed voorbereid en doordacht kan zijn.

Het Hoofdbestuur van Vereniging Yarden zoekt bevlogen bestuursleden

Het Hoofdbestuur bestaat uit 7 leden en heeft vacatures voor 2 nieuwe bestuursleden. Naast Penningmeester is ons hoofdbestuur op zoek naar een Algemeen bestuurslid. Lid van het Hoofdbestuur van Vereniging Yarden is een boeiende maatschappelijke functie waarbij u de vereniging ook naar buiten toe vertegenwoordigt.

U bepaalt en bewaakt met de andere leden de strategie met als doel het behalen van maximaal maatschappelijk rendement en synergie met de bedrijfsmatige activiteiten. Daarbij bent u als lid van het hoofdbestuur verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid. U initieert het debat over alle aspecten rondom het levenseinde en bent aanjager van vernieuwing op dit terrein.

Wat doet het Hoofdbestuur van Vereniging Yarden?

De taken van het Hoofdbestuur zijn onder andere:

  • Opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid.
  • Vertegenwoordigen van leden als aandeelhouder in de AVA van Yarden Holding bv.
  • Onderhouden relaties met onze vrijwilligers en partners.
  • Signaleren maatschappelijke kansen voor de vereniging.
  • Behartigen van de belangen van de vereniging.

Wie zoeken wij?

We zoeken maatschappelijk betrokken kandidaten, met binding met het onderwerp dood, een brede culturele interesse, toegang tot voor Yarden andere belangrijke maatschappelijke organisaties en die kansen en mogelijkheden zien om de dood bespreekbaar te maken. U beschikt over HBO/WO denk- en werkniveau, heeft affiniteit met vrijwilligersbeleid en verenigingsstructuren. De penningmeester moet beschikken over een financiƫle/accounting achtergrond, actuele kennis van governance principes en bij voorkeur ervaring met fusies en acquisities.

Hoeveel tijd neemt het in beslag?

Het tijdsbeslag voor een lid van het Hoofdbestuur van Vereniging Yarden is:

  • Elke 2 maanden bijwonen van de Hoofdbestuursvergaderingen in Almere tijdens kantooruren.
  • Elk kwartaal bijwonen van de ledenraadsvergadering
  • Jaarlijks de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
  • Naast het eigen onderwerp dat u in portefeuille heeft, bezoekt u regelmatig regionale verenigingsactiviteiten. Dat vraagt maximaal 5 uur per week van u.
  • De zittingstermijn is 4 jaar. Een lid van het hoofdbestuur kan na de eerste termijn nog 1 keer opnieuw gekozen worden.

Het lidmaatschap van het Hoofdbestuur van Vereniging Yarden is een vrijwilligersfunctie met een goede onkostenvergoeding.

Meer informatie

Meer weten? Download de profielschetsen in pdf.

Profiel Penningmeester Hoofdbestuur Vereniging Yarden

Profiel Algemeen Hoofdbestuurslid Vereniging Yarden

Solliciteren?

We vragen kandidaten hun motivatie en CV voor 1 september 2017 te sturen naar:

Vereniging Yarden,
T.a.v. het Hoofdbestuur,
Antwoordnummer 126,
1300 VC Almere

Of per e-mail naar: hoofdbestuur@yarden.nl.

De gesprekken met kandidaten zijn gepland op vrijdag 15 september 2017.

De Ledenraad benoemt de leden van het Hoofdbestuur.


Yarden werkt veel met vrijwilligers

Ook vrijwilliger worden?

Voor meer informatie of om u meteen aan te melden als vrijwilliger, stuurt u een e-mail naar wordvrijwilliger@yarden.nl.

Waardig afscheid nemen met kaarslicht

Vereniging Yarden

Vereniging Yarden heeft als doel om u voor, tijdens en na de uitvaart zo goed mogelijk te helpen, ondersteunen en te inspireren. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks ruim 100 activiteiten.

Lees meer