"Het heeft me zo geholpen om


tijdens activiteiten lotgenoten te ontmoeten"

"Het heeft me zo geholpen om


tijdens activiteiten lotgenoten te ontmoeten"

Ledenraadverkiezing

De 'Tweede Kamer van Yarden' kunt u als lid zelf kiezen. Yarden houdt dit jaar verkiezingen van 17 mei tot 3 juni 12.00 uur. Hierbij kunt u stemmen op de kandidaat van uw keuze. De verkiezing geldt voor leden uit Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland.

U kiest zelf de Ledenraad

De Ledenraad, de ‘Tweede Kamer’ van Yarden, heeft versterking nodig. En ú bepaalt wie dat mag gaan doen. Vanaf 17 mei tot 3 juni 12.00 uur kunt u uw eigen kandidaat kiezen en uw stem uitbrengen. Daarbij maakt u bovendien kans op een jaar lang iedere maand een gratis boeket bloemen!

Hoe stemt u?

De werkwijze is heel eenvoudig. U gaat naar de verkiezingswebsite van de vereniging. Na het intoetsen van uw postcode en huisnummer wordt u automatisch naar de juiste regio geleid. Maak daar kennis met de kandidaten uit uw regio en kies! U bepaalt uw keuze, klikt en uw stem wordt anoniem geregistreerd. Klaar! Als u niet via internet wilt stemmen, kunt u een stembiljet aanvragen bij Yarden, Team Verenigingszaken, Postbus 1301 AC Almere of via Yarden Contactcentrum, 0800 1292.

Wie zijn kandidaat?

We stellen de kandidaten voor de Ledenraad van Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland kort aan u voor. Lees meer op de persoonlijke pagina's van de kandidaten.

De 3 kandidaten voor de Ledenraad Drenthe:

Roel Oosting

Mijn toegevoegde waarde aan de Ledenraad is het op de juiste manier kunnen vertalen van de wensen en mogelijkheden van de leden. Goed kunnen luisteren en weten wat er speelt om op die wijze Yarden nog boeiender en interessanter te maken voor (nieuwe) leden.

Lees meer over mijn motivatie

Johan Huver

Wanneer ik in de Ledenraad kom, breng ik de nodige ervaring met begrafenissen en crematies mee. Daarnaast ben ik werkzaam in de financiën en die kennis gebruik ik om namens de leden een vinger aan de pols te houden. Tenslotte ben ik een luisterend oor voor leden. Dat wat leeft, breng ik ter sprake in de Ledenraad.

Lees meer over mijn motivatie

Hans Mulder

Mijn toegevoegde waarde voor de Ledenraad is mijn jarenlange ervaring in het Regionaal Activiteiten Bestuur (RAB), waardoor ik denk de leden goed te kunnen vertegenwoordigen. Daarbij wil ik het Drenthe-gevoel inbrengen. Ik vind het heel belanrijk dat Yarden-leden gehoord worden via de Ledenraad om zo samen een gezonde sterke vereniging te houden.

Lees meer over mijn motivatie


De 3 kandidaten voor de Ledenraad Overijssel:

Gerie van der Endt

Mijn toegevoegde waarde aan de Ledenraad van Yarden is mijn maatschappelijke betrokkenheid en ervaring met opstellen van meerjarenbeleids- en jaarplannen. Daarnaast vind ik het leuk om de wensen van de leden van een organisatie te vertalen en bewaken. Ik denk dat ik een prima klankbord ben tijdens de ledenraadsvergaderingen.

Lees meer over mijn motivatie

Siberta Hassing

Ik zie mezelf als een succesvolle verbinder: ik breng graag diverse doelgroepen met elkaar in contact. Door te luisteren en niet direct te oordelen, kijk ik open minded naar vraagstukken en uitdagingen. Ik ga het bespreekbaar maken van de dood niet uit de weg en inspireer zo ook anderen om zelf dat gesprek aan te gaan.

Lees meer over mijn motivatie

Dick Kroon

Mijn bestuurlijke ervaring als ledenraadslid bij een andere grote vereniging koppel ik aan maatschappelijk bewustzijn. Yarden is een boeiende organisatie omdat nu veel te doen is rondom het levenseinde en een individueel passend afscheid. Daar wil ik graag actief over meepraten en aan bijdragen.

Lees meer over mijn motivatie


De 4 kandidaten voor de Ledenraad Zuid-Holland:

Ina Momberg

Ik ben maatschappelijk betrokken en heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Met mijn kennis, bestuurlijke vaardigheden, netwerk in de regio en affiniteit met vraagstukken over het levenseinde vind ik het fijn om de belangen van leden zo goed mogelijk te behartigen.

Lees meer over mijn motivatie

Ton Hokken

Graag wil ik op een positieve manier betrokken zijn bij het beleid van Yarden. Een ingrijpende gebeurtenis als het definitieve afscheid van een naaste moet helemaal naar wens zijn van de betrokkenen. Communicatie tussen klant en Yarden en binnen de Yarden-organisatie moet hier naadloos op aansluiten. Maatwerk is belangrijk. Hier wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Lees meer over mijn motivatie

Heleen Jonker

Met hart en ziel zet ik mij in voor de belangen van álle Yarden-leden. Door mijn werk in de gezondheidszorg en ervaring met voorlichting en gesprekken over de dood kan ik een goede inhoudelijke bijdrage leveren aan ‘Een goed afscheid helpt je verder’. Daarnaast is het voor ieder lid belangrijk dat een uitvaart betaalbaar blijft. Yarden moet dus financieel gezond blijven.

Lees meer over mijn motivatie

Wytze Jager

Ik ben er graag voor onze leden en vind het interessant om de visie van het Hoofdbestuur te monitoren. Door mijn werkervaring in de ICT-branche weet ik dat de snelle ontwikkelingen continue vragen: wel of niet, nu of wachten? Afwegen en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen; dat is mijn meerwaarde voor de Ledenraad.

Lees meer over mijn motivatie


Yarden werkt veel met vrijwilligers

Ook vrijwilliger worden?

Voor meer informatie of om u meteen aan te melden als vrijwilliger, bel gratis 0800 1292 of stuur een e-mail naar wordvrijwilliger@yarden.nl.

Waardig afscheid nemen met kaarslicht

Vereniging Yarden

Vereniging Yarden heeft als doel om u voor, tijdens en na de uitvaart zo goed mogelijk te helpen, ondersteunen en te inspireren. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks ruim 100 activiteiten.

Lees meer

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Behoefte aan informatie?

Neem gratis contact met ons op:

0800 1292
Maandag t/m zondag van 8.00 tot 21.00 uur
Bel mij terug08.00-21.00 (ma t/m zo)
Chat online08.00-21.00 (ma t/m zo)

WhatsApp met ons08.00-21.00 uur (ma t/m zo)

Behoefte aan advies?

Neem contact op voor een persoonlijk adviesgesprek

Adviseur Yarden
Onafhankelijke adviseur