"Het heeft me zo geholpen om


tijdens activiteiten lotgenoten te ontmoeten"

"Het heeft me zo geholpen om


tijdens activiteiten lotgenoten te ontmoeten"

Beslis mee over de toekomst van Vereniging Yarden

Vereniging Yarden stimuleert het open gesprek rondom het levenseinde en wil voor haar ruim 1 miljoen leden een waardige, betaalbare en unieke uitvaart waarborgen. Onze Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en ziet toe op de activiteiten van het bestuur. Wilt u meedenken over de toekomst van Vereniging Yarden? Reageer nu!

Wij zoeken 12 nieuwe leden, in 9 provincies

De Ledenraad bestaat uit 36 leden, 3 uit elke provincie. Vanaf medio 2018 zoeken wij leden uit de volgende provincies:

 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Zeeland

Wat doet een lid van de Ledenraad?

U kunt zich als Ledenraadslid vergelijken met een lid van de Tweede Kamer. Want zoals de Nederlandse regering verantwoording aflegt aan de Tweede Kamer, zo legt het Hoofdbestuur van Yarden Vereniging verantwoording af aan de Ledenraad.

Samen met de andere Ledenraadsleden vertegenwoordigt u de bijna 1 miljoen Yarden-leden. U stelt het verenigingsbeleid vast en toetst achteraf de uitvoering daarvan door het Hoofdbestuur. Centraal daarbij staat de verenigingsdoelstelling, dus het bevorderen van de kwaliteit en bewustwording van de dienstverlening rond het levenseinde, het optimaliseren van de verliesverwerking voor nabestaanden en het vergroten van de mogelijkheden van uitvaartzorg.

Verder informeert de Ledenraad het Hoofdbestuur over maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van het levenseinde en denkt u mee over de rol die de vereniging daarin kan spelen. Daarnaast heeft de Ledenraad enkele formele taken, zoals de vaststelling van het secretarieel en financieel verslag van de vereniging, décharge voor het gevoerde beleid en het toezicht daarop en de benoeming van de leden van het Hoofdbestuur.

Tot slot heeft u als Ledenraadslid uiteraard belangstelling voor de activiteiten van het activiteitenbestuur in ‘uw’ regio en onderhoudt u de contacten met dat bestuur.

Wie zoeken wij?

Deze vacature staat open voor alle Yarden verenigingsleden woonachtig in een van de betreffende provincies.

Yarden voert een diversiteitsbeleid. Vanuit haar missie en visie streeft Yarden ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de multiculturele beroepsbevolking van Nederland. Wij nodigen kandidaten met een multiculturele achtergrond dan ook graag uit om te reageren!

Download het Profiel Ledenraadsleden Yarden voor meer informatie.

Spreken de taken van de Ledenraad u aan en wilt u uw kennis en kunde inzetten voor de Yarden Ledenraad? Dan zien wij u kandidaatstelling met veel genoegen tegemoet.

Hoeveel tijd neemt de Ledenraad in beslag?

Een lid van de Ledenraad van Vereniging Yarden wordt verwacht aan de volgende activiteiten deel te nemen:

 • Eenmaal per kwartaal bijwonen van de ledenraadsvergadering.
 • Een aantal keer per jaar bijwonen van verenigingsactiviteit in uw regio.
 • De zittingstermijn is vier jaar. Een lid van de Ledenraad kan na de eerste termijn nog één keer opnieuw gekozen worden.

Vergoeding

Het lidmaatschap van het Hoofdbestuur van Vereniging Yarden is een vrijwilligersfunctie met een goede onkostenvergoeding.

Meer informatie

Meer weten? Download de profielschets of stuur een e-mail naar: ledenraad@yarden.nl.

Profiel Ledenraadsleden Yarden

Reageer uiterlijk 25 februari 2018

We vragen kandidaten hun motivatie, CV en ingevuld aanmeldformulier uiterlijk 25 februari 2018 in te sturen.

Aanmeldformulier Kandidatuur Yarden Ledenraad 2018

U kunt het formulier per e-mail sturen naar: ledenraad@yarden.nl.

Of per post naar:

Vereniging Yarden
T.a.v. het Hoofdbestuur
Antwoordnummer 126
1300 VC Almere

De gesprekken met kandidaten worden gepland in de maand maart van 2018.

In mei 2018 worden de nieuwe leden van de Ledenraad officieel verkozen door de vereniging.


Yarden werkt veel met vrijwilligers

Ook vrijwilliger worden?

Voor meer informatie of om u meteen aan te melden als vrijwilliger, bel gratis 0800 1292 of stuur een e-mail naar wordvrijwilliger@yarden.nl.

Waardig afscheid nemen met kaarslicht

Vereniging Yarden

Vereniging Yarden heeft als doel om u voor, tijdens en na de uitvaart zo goed mogelijk te helpen, ondersteunen en te inspireren. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks ruim 100 activiteiten.

Lees meer

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Behoefte aan informatie?

Neem gratis contact met ons op:

0800 1292
Maandag t/m zondag van 8.00 tot 21.00 uur
Bel mij terug08.00-21.00 (ma t/m zo)
Chat online08.00-21.00 (ma t/m zo)

WhatsApp met ons08.00-21.00 uur (ma t/m zo)

Behoefte aan advies?

Neem contact op voor een persoonlijk adviesgesprek

Adviseur Yarden
Onafhankelijke adviseur